CHARITNÍ OSOBNÍ ASISTENCE
PELHŘIMOV A POČÁTKY - ŽIROVNICE

 

Jsou dny, kdy to nejde... a my jsme tu od toho, abychom Vám pomohli je zvládnout.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním osobní asistence je pomoci dospělým uživatelům i dětem v tom, aby mohli zůstat doma, kde to znají, a se svými blízkými. Podpořit je, aby se podíleli na společenském životě i přes svá zdravotní či sociální omezení.

CO JSME ZA SLUŽBU?

Stejně jako v soukromých firmách, i v sociálních službách najdeme asistentky – přesněji řečeno: osobní asistentky. Podobně jako je ve firmě asistentka „k ruce“ nadřízenému, podporuje osobní asistentka uživatele v jeho vlastním prostředí. Je mu vlastně také „k ruce“ v těch oblastech lidského života, na které již uživatel vlastními silami (ať už kvůli vyššímu věku nebo zdravotnímu omezení) nestačí. Po dohodnutou dobu je osobní asistentka přítomna v domácnosti (nebo ve škole, na úřadě, v čekárně u lékaře…), aby mu poskytla potřebnou pomoc a podporu např. s přípravou jídla a pití, hygienou, přemisťováním se, oblékáním a svlékáním – zkrátka se vším, co byl uživatel celý život zvyklý dělat, aby byl šťastný, spokojený, nestrádal a nyní už to není schopen zvládnout bez podpory další osoby.

K ČEMU CHARITNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VLASTNĚ SLOUŽÍ?

 • snaží se podílet na tom, aby uživatelé mohli zůstat doma, přejí-li si to a odchod do pobytového zařízení pro ně nebyl jedinou alternativou péče
 • podporuje zachování životního stylu a návyků uživatele
 • podporuje uživatele v začleňování běžného způsobu života a do společenského dění
 • pomáhá uživateli zvládnout ty činnosti, které by bez pomoci jiné osoby jinak nezvládl
 • informuje širokou veřejnost o službě, která podporuje setrvání v domácím prostředí
 • prohlubuje kvalifikaci pracovníků k poskytování co nejkvalitnějších služeb uživatelům

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

 • seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc, aby mohli žít doma
 • dětem od 1 roku a dospělým, kteří kvůli zdravotnímu omezení potřebují pomoc, aby mohli zvládat běžné činnosti

Charitní osobní asistenci poskytujeme na Pelhřimovsku, Počátecku, Žirovnicku a v Panských Dubenkách.

S ČÍM POMÁHÁME?

 • s osobní hygienou, s péčí o sebe
 • s  údržbou a chodem domácnosti
 • s aktivizací těla i paměti, s nácvikem chůze
 • s doprovodem do školy, k lékařům, na procházky, na zájmové aktivity…
 • s uplatňováním práv, zájmů a obstaráváním osobních záležitostíVíme, že každý den nám všem přináší rozmanité situace, potíže, nálady. Nejinak je tomu i u našich uživatelů. Proto s nimi místo přesného plánu konkrétních činností sjednáváme v rámci služby osobní asistence časový rozsah, tzn. „od kolika do kolika hodin“ mu bude osobní asistentka k dispozici.  Jedná se o hrazenou službu, ale zájemci a uživatelé si mohou požádat o příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát uživatelům na péči přispívá. S vyplněním žádosti mohou zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.  
 • CENA PÉČE: viz příloha níže "Ceník Charitní osobní asistence"
 • Charitní osobní asistence není sice služba na zavolání, ale pokud dopředu víme, že nás uživatel bude potřebovat, přijedeme i brzy ráno, pozdě večer, v noci, o víkendu či svátku.
 • Kontakt:
  Žirovnice: Oblastní charita Pelhřimov, Sídliště 685, 394 68 Žirovnice
  Pelhřimov: Oblastní charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov (kancelář č. 5)
  e-mail:  charitasluzby@pelhrim.cz
  telefony:     - sociální pracovnice (Pelhřimov) – Bc. Šárka Říhová 604 222 027
                     - sociální pracovnice (Žirovnice) – Bc. Markéta Přibylová 732 258 159
                     - vedoucí služby – Mgr. Jana Kůrková 728 752 743

 

 

 

 

Ceník Charitní osobní asistence

 

Žádost o poskytování služby OA (dokument MS Word)Žádost o poskytování služby Charitní osobní asistence

 

 Vnitřní pravidla pro poskytování osobní asistence

 

Dotazník spokojenosti - zaměřený na péči

 

Charitní osobní asistenci podporují:

Ministerstvo práce a sociáních věcí:

logoMPSV

Kraj Vysočina:

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK

Město Pelhřimov:

mestoPelhrimov00

Nadace Agrofert:

agrofert2

TKS:

logo TKS