Domácí hospicová péče - Iris

 

I v těch nejtěžších chvílích jsme tu pro vás. Nejste na to sami.

NAŠE POSLÁNÍ

Domácí hospicová péče Iris je určena především vážně nemocným lidem v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kteří nechtějí strávit své poslední chvíle v nemocnici a mají rodinu, která s nimi jejich přání sdílí.

Služba směřuje rovněž k pečujícím osobám – nabízí jim možnost odpočinku od náročného pečování a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného. Nabízí také možnost uživateli i rodině o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.

 

CO JSME ZA SLUŽBU?

Název „domácí hospicová péče“ velmi přímočaře naznačuje, že se jedná o péči určenou vážně a nevyléčitelně nemocným lidem, kteří nechtějí strávit své poslední měsíce, týdny nebo mnohdy i jen dny v nemocnici a mají rodinu, která s nimi jejich přání sdílí. Druhá část názvu se týká vztahu právě k pečujícím rodinám, které se snažíme podpořit a „odlehčit“ jim, dopřát odpočinek od náročného pečování, čas pro sebe a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného blízkého.

 

K ČEMU DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE IRIS VLASTNĚ SLOUŽÍ?

 • umožňuje uživatelům prožít poslední chvíle života důstojně a bez nesnesitelných bolestí ve svém přirozeném domácím prostředí
 • usiluje o podporu běžného způsobu života v domácím prostředí tak, jak si uživatel přeje a jak mu to jeho psychický a zdravotní stav i aktuální situace dovolí
 • podporuje pečující členy rodiny, aby se předcházelo jejich fyzickému i psychickému vyčerpání a mohli tak kvalitně o svého blízkého pečovat

 

Obecněji domácí hospicová péče Iris usiluje také o:

 • snížení počtu osob umírajících v institucích
 • informování umírajících i pečujících osob o možnosti volby; rozšířit jejich povědomí o organizaci v jejich okolí, která jim poskytne potřebnou podporu a pomoc
 • ovlivnění pohledu veřejnosti na smrt jako na událost, která se osobně týká každého z nás a není tabu
 • podpoření a pomoc pečujícím osobám kvalitně pečovat o nemocné blízké
 • to, aby byla služba nabízena jako možná varianta lidem, kteří umírají, a jejich blízkým (především ze strany zdravotnických zařízení a lékařů)

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

 • nevyléčitelně nemocnému v pokročilém stádiu nemoci a jeho rodině, která se o něj rozhodla pečovat doma
 • nemocnému a pečujícím, kteří jsou seznámeni s jeho stavem a souhlasí s léčbou zaměřenou na tlumení bolesti a doprovodných příznaků nemoci
 • dospělým i dětem

Vzhledem ke své povaze a rychle se měnícím potřebám uživatele funguje tato služba i brzy ráno, pozdě večer, v noci, o víkendu či svátku.

Pro případy prudkého zhoršení zdravotního stavu je v rámci služby dostupná nepřetržitá pohotovost, tedy je možno zavolat na mobilní telefon, kde slouží vždy zdravotní sestra. Ta buď situaci řeší telefonickým poradenstvím anebo vyjede přímo do domácnosti, je-li to nutné.

Služba je poskytována na území bývalého okresu Pelhřimov mimo Humpolecko.

 

S ČÍM POMÁHÁME?

 • informujeme a zaučujeme rodinu v péči o nemocného, včetně poradenství při úpravě domácnosti
 • s celkovou péčí – od pomoci s hygienou až po tlumení bolesti
 • nabízíme možnost popovídat si o obavách, nejistotě, vyslovit nahlas těžké otázky, mluvit o situaci
 • podporujeme nejen nemocného, ale i rodinu jak během poskytování služby, tak po úmrtí blízkého
 • poskytujeme poradenství pro pozůstalé
 • poradenství pro pozůstalé Domácí hospicovou péči Iris zajišťuje rozmanitý tým pracovníků, kteří se snaží postarat o všechny stránky. V rámci tohoto týmu běžně působí osobní asistentky, koordinátorka, zdravotní sestry, lékařka, sociální pracovnice a vyžaduje-li to situace (a pokud má nemocný člověk zájem), pak i psycholožka, duchovní či pastorační asistentka.  Jedná se o hrazenou službu, ale zájemci a uživatelé si mohou požádat o příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát uživatelům na péči přispívá. S vyplněním žádosti může zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.
 •  
 • CENA PÉČE:
 • Pečujeme o potřeby nemocného uživatele tak, aby byl v co největším komfortu a s co nejmenšími bolestmi. Nabízíme i možnost jak uživateli, tak rodině, o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.

 • KDO VŠECHNO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE?
 • Poradenství (před zahájením služby, během jejího poskytování i po úmrtí nemocného) se poskytuje bezplatně.   


  Kontakt:                                                                      
  Oblastní charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
  e-mail:  dhp@pelhrim.cz
  telefony:     - vedoucí služby a sociální pracovnice – Mgr. Pavla Popelářová 728 752 743
                      - koordinátorka – Bc. Veronika Kovářová 607 776 944, 565 383 321

 

 

Ceník domácí hospicové péče (dokument MS Word)Ceník domácí hospicové péče

Dotazník spokojenosti - zaměřený na péči 

Dotazník spokojenosti - zaměřený na ceny služeb

 

 Domácí hospicovou péči - odlehčovací služby podporují:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Kraj Vysočina  
Město Pelhřimov 
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Nadační fond AVAST