KLÍČ - Centrum pro rodinu


Pomáháme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy vnitřními nebo vnějšími faktory a které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami. Naším cílem je rodinu zachovat či obnovit její funkce.

Setkání probíhají převážně v bydlišti rodiny a pracovník je s rodinou v kontaktu dle potřeb a možností rodiny v pracovních dnech v době 7:30 – 17:00.

Pomáháme rodičům v rozvoji rodičovských dovedností, při zvládání domácnosti, hospodaření s penězi, řešení bydlení, práce, dluhů a sociálních dávek.

Podporujeme také děti při zvládání školních povinností a rozvoji dalších dovedností.

Společně s rodinami hledáme pro ně vhodná řešení a vedeme rodiny k tomu, aby zvládaly svou životní situaci co nejvíce vlastními silami. Poskytujeme i podporu v jednání s úřady, školou apod. Rodinám v situaci nouze nabízíme i hmotnou pomoc (oblečení, potraviny) a možnost dopravy charitním vozem (k lékařům, soudu apod).

Služba je poskytována BEZPLATNĚ s možností anonymity.

Najdete nás na adrese: Pražská 127, budova 5, 393 01 Pelhřimov

Bližší informace 725 136 782, 565 555 321

e-mail: klic@pelhrim.cz

 

KLÍČ - Centrum pro rodinu očima jeho uživatelů:

"Díky Vám jsem se naučila jednat s lidmi. Nejvíce mi pomohlo, že jste se mnou šli do školky na jednání s třídní učitelkou a s ředitelem. Zjistila jsem, že s nimi mohu jednat sama, že se nemám čeho bát. Díky tomu jsem po přestěhování do jiné obce byla schopna zařídit dětem školku sama. Zjistila jsem také, že se nemusím bát jednání s úřady a když nevím, tak mi i tam pomohou, protože se už nebojím zeptat."

"Moc Vám děkuji za to, že mi pomáháte co a jak se učit s dětmi."