Středisko vzájemné pomoci

Kontakt:
 Jana Čechová
Tel.: 728 606 114
E-mail: cechovaj.och@gmail.com

Uživatelé šatníku

Šatník je určen pouze pro sociálně potřebné občany, kteří se dostali do situace, kdy si nemohou vlastními finančními prostředky obstarat základní ošacení a jiné základní věci (např. nádobí, lůžkoviny apod.). Při vydávání věcí ze šatníku se zaměstnanci Oblastní charity Pelhřimov (OCH Pe) řídí pravidly.  

Umístění a personální zajištění šatníku

Šatník se nachází v Pelhřimově v Solní ulici 1814 v budově, kde sídlí Oblastní charity Pelhřimov a to v prvním patře (kovové dveře).  

Otevírací doba:

výdej věcí        každý čtvrtek                            od 13.00 do 15.30 hod

příjem věcí       každý pracovní den                 od   8.00 do 16.00 hod

Dárci, kteří přijdou mimo otevírací dobu s věcmi, které chtějí darovat do šatníku, je mohou odložit v přízemí u výtahu po domluvě s pracovníky OCH Pe.

Třídění ošacení a odvoz vyřazených věcí

Při třídění se pracovníci OCH Pe zaměřují na věci, které jsou v šatníku potřebné (to se odvíjí od požadavků uživatelů a od zaplněnosti regálů). Vytříděné věci se ukládají do regálů a vyřazené ošacení je uloženo do pytlů nebo krabic. Odvoz vyřazeného ošacení zajišťuje Oblastní charita Jihlava.

Darované předměty mohou být příležitostně využity i v rámci dobročinného bazaru. Výtěžek z prodeje využijeme na podporu našich aktivit – provoz charitního šatníku (Střediska vzájemné pomoci), Domácí hospicové péče Iris i dalších služeb.

NEPŘIJÍMÁME

Špinavé, roztrhané věci, oblečení z rozbitým zipem, péřové lůžkoviny, elektroniku, rozbité, nefunkční věci.

Službu "Materiální pomoc" podporují:

Město Pelhřimov:

mestoPelhrimov00

TKS:

logo TKS