Od 1. 7. 2014 poskytuje Oblastní charita Pelhřimov pedikúru klientům. Pedikúru provozujeme v domácnostech klientů dle platného ceníku:

Pedikúra:

200,- Kč do 60 minut
230,- Kč 61 - 90 minut
260,- Kč 91 - 120 minut

Příspěvek na dopravu

20,- Kč     do 10 kilometrů od Pelhřimova
40,- Kč     11 – 20 kilometrů od Pelhřimova
50,- Kč     21 – 30 kilometrů od Pelhřimova

Pedikúra není poskytována jako sociální služba. Je zajišťována odbornými pracovníky, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Pedikúry. Vyúčtování a úhrada pedikúry následuje v hotovosti ihned po jejím provedení.

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁ Lenka Jüptnerová na telefonním čísle: 720 417 846.