Od 1. 7. 2014 jsou odborné praxe a stáže v Oblastní charitě Pelhřimov zpoplatněny.

CENÍK:

Týdenní praxe:     500 Kč/ osoba

Odborná stáž:      200 Kč/ osoba

Praxe a stáže je možno domluvit s vedoucími jednotlivých středisek.

Obecně platí, že na 1 středisku může probíhat v 1 termínu pouze 1 praxe nebo stáž.

Stáže a praxe ZDARMA jsou poskytovány charitám v českobudějovické diecézi a charitám, se kterými má Oblastní charita Pelhřimov uzavřenou oboustrannou smlouvu o zajištění odborných stáží.