PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Kontakt
Bc. Kovářová Veronika
tel.: 607 776 944
E-mail: dhp@pelhrim.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:

úterý 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí zapůjčení pomůcek do domácího prostředí.

Cílem je

  • umožnit klientům, aby po dobu své nemoci nebo nemohoucnosti mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí,
  • zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby jak pro samotné nemocné, tak i pro osoby o ně pečující,
  • podpořit soběstačnost a nezávislost osob, které pomůcky potřebují

Komu půjčujeme

  • všem, kdo potřebují nějakou pomůcku využít (seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech)
  • rodinným příslušníkům k usnadnění péče o jejich blízké v domácím prostředí

Co nabízíme

  • poradenství ve výběru vhodné pomůcky
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek, zdravotních a ošetřovatelských pomůcek vhodných pro následnou a domácí péči (hygiena a pohodlí, lůžka a doplňky k lůžku, antidekubitní pomůcky, rehabilitační pomůcky, přístroje)
  • krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení

Jak půjčujeme

Pomůcku si můžete zapůjčit v půjčovně pomůcek Oblastní charity Pelhřimov v Solní ulici (areál městské tržnice) po předchozí domluvě

telefonicky: 607 776 944
e-mailem: dhp@pelhrim.cz

Pomůcky půjčujeme na základě uzavření nájemní smlouvy a složení zálohy.

Výše zálohy 1000 Kč – 2000 Kč dle zapůjčené pomůcky. Po vrácení pomůcky se záloha vrací.

Pro zapůjčení pomůcek není nutné jejich předepsání lékařem (vyjma zapůjčení koncentrátoru kyslíku a zdravotnických přístrojů).

Pravidla pro nájem KP 2014.doc

Ceník kompenzačních pomůcek 2016

 

Půjčovnu kompenzačních pomůcek podporuje:

Nadace proofest:

 Proofest_Základní logo