Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Jarní koncert pro Charitu v Kamenici nad Lipou

Srdečně zveme veřejnost a všechny naše dárce a příznivce na Jarní koncert, který se uskuteční v neděli 15. května od 14 hod. v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. Vystoupí skupina SaxWork Quartet a akce bude doplněna prodejní výstavou fotografií paní Lenky Koubové - Krásy naší přírody.

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši podporu.plakát

Benefice pro Oblastní charitu v Pelhřimově

„Zvu Vás k radosti.“

Setkání  s JÁCHYMEM JAROSLAVEM ŠIMKEM, opatem želivského kláštera. 
Povídání o životě a cestě za láskou.

12. května 2016 od 17.00 hodin

Městská knihovna v Pelhřimově

opat1

Vstupné dobrovolné. Celý výtěžek ze vstupného jde na konto veřejné sbírky Oblastní charity Pelhřimov „Pomozte nám pomáhat“.

Prostředky ze sbírky přispívají k úhradě charitních sociálních služeb včetně domácí hospicové péče.

 

Srdečně Vás zveme! 

Oblastní charita Pelhřimov

Benefice pro Oblastní charitu Pelhřimov

„Zvu Vás k radosti.“

Setkání  s JÁCHYMEM JAROSLAVEM ŠIMKEM, opatem želivského kláštera. 
Povídání o životě a cestě za láskou.

 

Beseda v Domově pro seniory v Pelhřimově

V sobotu 16. dubna proběhla v Domově pro seniory v Pelhřimově beseda pro obyvatele domova a jejich rodinné příslušníky na téma "Co je to hospicové péče a je možná v domovech pro seniory?".
Beseda se uskutečnila v rámci projektu "Hospicová péče má místo všude, kde je potřeba", který finančně podpořil Nadační fond AVAST.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

        

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil naši činnost

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové letos opět podpořil naši činnost. Díky nadačnímu příspěvku můžeme pořídit část vybavení ambulance paliativní péče, kterou otvíráme od května 2016 v Pelhřimově a dále budou realizovány dva odborné semináře pro naše pracovnice v sociálních službách.

Děkujeme Výboru dobré vůle.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

Výběrové řízení - ředitel/ka Diecézní charity České Budějovice

Ředitel/ka Diecézní charity České Budějovice, s nástupem dle dohody, přihlášky zasílejte do 31. května 2016. Popis pracovní pozice a další informace v tomto článku.

Mobilní hospicová péče v domovech pro seniory

Většina lidí si přeje zemřít doma, důstojně, bez bolesti a v kruhu svých blízkých. Díky péči mobilních hospiců je možné toto přání alespoň některým z nás splnit. Jaké možnosti má ale starší člověk, který svá poslední léta prožívá v domově pro seniory? Je možné poskytovat paliativní péči i v tomto protředí? Dokáže domov pro seniory spolupracovat s hospicovým týmem při péči o své klienty? Odpovědi na tyto palčivé otázky budou hledat odborníci během unikátního semináře, který pořádá Centrum paliativní péče v Praze. Na semináři vystoupí se svým diskusním příspěvkem také zástupkyně Oblastní charity Pelhřimov. Díky podpoře Nadačního fondu Avast má totiž naše sociání služba domácí hospicové péče možnost zavést do praxe projekt paliativní péče v domovech pro seniory s názvem „Hospicová péče má místo všude, kde je potřeba“. Projekt běží již od loňského roku v Domově pro seniory v Pelhřimově a v Domově důchodců v Proseči - Obořišti.
Na seminář v Praze dne 26. dubna 2016 jste srdečně zváni.

Více informcí a přihláška zde.

Pozvánka na vernisáž výstavy JAK VYPADÁ DOMOV

Místo: Pelhřimov
Termín: 16. 3. 2016 — 30. 3. 2016

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.