Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Pozvánka na vernisáž výstavy JAK VYPADÁ DOMOV

Srdečně vás zveme na vernisáž výtvarných prací studentů pelhřimovského gymnázia s názvem JAK VYPADÁ DOMOV.

Středa 16. března 2016 od 16.00 hodin v pivnici hotelu Slávie v Pelhřimově.

Vystoupí hudební skupina GYOA Pelhřimov - Géčka.
Malé občerstvení.

Vystavené výtvarné práce jsou prodejné za cenu, kterou si určí kupující. Výtěžek z prodeje bude připsán na konto sbírky "Pomozte nám pomáhat" Oblastní charity Pelhřimov.

Výstava trvá od 16. do 30. března 2016 v prostorách vestibulu hotelu Slávie. Otevřeno denně dle provozu restaurace.

Pozvánka na vernisáž výstavy JAK VYPADÁ DOMOV

Středa 16. března 2016 v 16.00 hodin.

Zdravotní klauni a domácí hospicová péče

Zdravotní klauni navštívili naši malou klientku.

Bertík nepropadne

V únoru jsme spustili nový projekt s názvem Bertík nepropadne.

Podstatou projektu je doučování pelhřimovských dětí ze sociálně slabých rodin se špatným školním prospěchem.
Projekt umožní doučování žáků z Pelhřimovska, kteří nemohou z finančních důvodů využít komerčních nabídek doučování. Do projektu jsou vybráni žáci, jejichž školní prospěch je alespoň v jednom předmětu velmi špatný a nejbližší rodina jim neumí s přípravou do školy pomoci.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2016.

        

Bertík nepropadne

V únoru jsme spustili nový projekt od názvem Bertík nepropadne.

Materiální sbírka pro uprchlíky v Řecku

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlašuje sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku! Sběrné místo Pelhřimov, budova Oblastní charity Pelhřimov, v pracovní dny 8.00 - 16.00 hodin. Donesené věci označte lístkem "SBÍRKA".

Kardinál Dominik Duka děkuje za Tříkrálovou sbírku

V těchto dnech se postupně seznamujeme s výsledky Tříkrálové sbírky 2016 a čekáme na její finální vyhodnocení. Předseda České biskupské konference, kardinál Dominik Duka, poděkoval 29. ledna otevřeným dopisem všem, kteří se o letošní šíření radostné zvěsti jakkoliv zasloužili. Přinášíme plné znění dokumentu.

Výsledek Tříkrálové sbírky na jihu Čech mile překvapil, peníze pomohou zvláště nemocným a starým

Lidé od Pelhřimova až po Sušici byli velmi štědří, do sbírky darovali celkem 6 018 508 Kč „Děkujeme všem dárcům!" vzkazuje Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity ČB.

Tříkrálová sbírka v Pelhřimově

Děkujeme pelhřimovským občanům za štědré dary do Tříkrálové sbírky. Letos se po celém Pelhřimově vybralo 177.617,- Kč.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2016

Na Pelhřimovsku vybrali tříkráloví koledníci do kasiček celkem 646.890,- Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří svým darem pomohou potřebným lidem v našem okolí. 65% výtěžku sbírky se vrací zpět k nám a Oblastní charita díky nim může pomáhat tam, kde je potřeba.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.