Hospicová péče má místo i v domovech pro seniory

Hospicová péče má místo i v domovech pro seniory

Ve středu 17. 5. Uspořádala Oblastní charita Pelhřimov seminář v Domově pro seniory v Pelhřimově.

Pomáhej pohybem

Pomáhej pohybem – projekt pelhřimovské Charity naplněn!

Pomáhej pohybem

Pomáhej pohybem

Pomáhej pohybem – jak si stojí pelhřimovská Charita?

Pomáhej pohybem  

Pomáhej pohybem  

Pomáhej pohybem – Oblastní charita Pelhřimov je již mezi aktuálními projekty!

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

PELHŘIMOVSKÁ CHARITA pomáhá lidem v nouzi

I díky darům veřejnosti může pelhřimovská Charita pomáhat lidem v nouzi

Charita byla vyloupena

Charita byla vyloupena

Sídlo Charity v Solní ulici v Pelhřimově se letos na jaře stalo opakovaně terčem lupiče.

Domácí hospicová péče Iris má své logo

Domácí hospicová péče Iris má své logo

Před časem jsme se rozhodli, že naše Domácí hospicová péče Iris (poskytovaná při Oblastní charitě Pelhřimov) si zaslouží své vlastní logo.

Oblastní charita Pelhřimov zapojena do akce Den Země

Oblastní charita Pelhřimov zapojena do akce Den Země

V sobotu 22. 4. 2017 se Oblastní charita Pelhřimov na Den Země zapojila do pochodu za čistou planetu.

Pomáhej pohybem pelhřimovské Charitní pečovatelské službě

 Již brzy v aktuálních projektech Nadace ČEZ.