AKCE ČTĚTE PRO HOSPIC – PODTRŽENO, SEČTENO

AKCE ČTĚTE PRO HOSPIC – PODTRŽENO, SEČTENO

Dobročinný knižní bazar probíhal v Knihkupectví U VRÁNY v Pelhřimově v měsících srpen a září 2017.

Zájem byl obrovský na obou stranách –  v bazaru se sešlo na 500 knih a cca 200 si jich lidé odnesli za dobrovolný příspěvek. Kasička byla dne 3. 10. 2017 rozpečetěna na Městském úřadě v Pelhřimově. Výtěžek z bazaru činil 10.425,- Kč a bude použit na provoz Domácí hospicové péče IRIS.

Pro představu, částka 10.425,- Kč pro domácí hospic znamená například:

  • 35 hodin práce lékaře v domácím hospici (1 hod. = 300,- Kč), nebo
  • 29 dní pohotovosti zdravotních sestřiček v domácím hospici (1 den = 360,- Kč).

Všem, kteří se dobročinného bazaru zúčastnili, moc děkujeme. Zvláštní poděkování pak patří manželům Dvořákovým, majitelům knihkupectví, kteří nás s chutí a nenucenou samozřejmostí touto akcí podpořili!

Oblastní charita Pelhřimov