Dobročinný bazar

Dobročinný bazar

Oblastní charita Pelhřimov využije část darovaných věcí na dobročinný bazar

Děkujeme vám všem, kteří do Charity nosíte věci, které již neupotřebíte – oblečení, knihy, hračky, drobné vybavení domácnosti atd. Darované věci jsme vždy využívali a budeme i nadále využívat pro přímou pomoc lidem v nouzi. Kromě toho se však v roce 2017 chystáme zahájit i příležitostný bazarový prodej darovaných oděvů a předmětů. Výtěžek z prodeje využijeme na podporu našich aktivit – provoz charitního šatníku (Střediska vzájemné pomoci), Domácí hospicové péče Iris i dalších služeb.