Odpověď na dopis, který jsme obdrželi

V článku se vyjadřujeme k anonymnímu příspěvku, ve kterém píšící sděluje, že zde nejsou služby pro šikanované děti a děti, které toho hodně zažily.

-

 

Vážení,

dovolte nám reagovat na anonymní příspěvek do charitní schránky, ve kterém píšící sděluje, že zde nejsou služby pro šikanované děti a děti, které toho hodně zažily.

Oblastní charita Pelhřimov provozuje službu pro rodiny s dětmi Klíč – Centrum pro rodinu. Je to služba, která pracuje s celou rodinou, nebo alespoň s částí, která spolupracovat chce. Služba je dobrovolná a bezplatná.

Poskytujeme pomoc a poradenství při výchově dětí, plnění povinné školní docházky, podporujeme rodiče, aby se zajímali o zdraví, volný čas, obživu celé rodiny a zajištění odpovídajícího zázemí pro své děti. Pomáháme s plánováním hospodaření, zvládání péče o domácnost, vyhledáním služby, která by pro ně byla užitečná. Rodinu případně nasmě-rujeme na další pomoc.

 

Pokud potřebuje pomoc dítě a nemá v okolí nikoho, komu by se mohlo svěřit, může se obrátit na telefonickou krizovou Linku bezpečí, jejíž poradenství je bezplatné a anonymní – telefonní číslo je 116 111, na internetu najdete na stránkách www.linkabezpeci.cz.

Ohledně šikany se zase můžete obrátit na pana Zdeňka Martínka do Pedagogicko-psychologické poradny,
Solní 1814 v Pelhřimově, tel: 565 381 370, e-mail: martinek.ppp@pel.cz.

 

V Pelhřimově, dne 28. 5. 2018

Tým Klíče – Centra pro rodinu
Pražská 127, Pelhřimov
Tel: 565 555 321, 725 136 782, 724 985 293, 737 302 003
klic@pelhrim.cz
Facebook: KLÍČ Pelhřimov