Za Domácí hospicovou péči na Pelhřimovsku klient připlácí

V posledních týdnech měli čtenáři v České republice možnost v různých periodikách narazit na informaci ze strany Charity Česká republika, že Charita poskytuje domácí hospicovou péči zdarma a že péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Rádi bychom tuto informaci upřesnili, aby nedošlo k nereálným očekáváním ze strany našich klientů. Neexistuje jeden model této péče, jsou minimálně dva.

První, kterého se informace o bezplatnosti týkala, je založen především na péči zdravotních sestřiček. Pokud místní Charita provozuje tento model péče a má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, tak je péče sestřiček zdarma. Potřebuje-li klient tuto péči zkombinovat se sociální službou (např. pečovatelskou službou, odlehčovacími službami apod.), tak za tuto sociální část péče platí.

Druhý model je založen na tzv. multidisciplinárním týmu. V tomto modelu je Charita poskytovatelem ošetřovatelské, lékařské, sociální i psychologické péče. O klienta tak pečuje jeden provázaný tým, který se pravidelně schází. Důležitou součástí služby je výjezdní pohotovost zdravotních sester 24 hodin denně, 365 dní v roce a též dostupnost lékaře – rovněž výjezdní pohotovost, nebo alespoň pohotovost k telefonickým konzultacím. Tento typ péče umožňuje klientovi zůstat v domácím prostředí i v těch nejtěžších stavech, je ale finančně i personálně náročnější. Je to typ péče, který je mj. podporován Krajem Vysočina.

Oblastní charita Pelhřimov poskytuje druhý typ péče, tj. ten multidisciplinární. Bohužel s námi zatím pojišťovna neuzavřela smlouvu, přestože jsme o to mnohokrát usilovali. Proto u nás klient hradí nejen sociální, ale i zdravotní část služby, resp. práci zdravotních sestřiček. Péči lékaře a psychologa, stejně jako sociální poradenství poskytujeme zdarma. Část prostředků na provoz služby dostáváme pravidelně z grantu Kraje Vysočina, důležitým příjmem pak jsou dary nadací a dary jednotlivců do Tříkrálové sbírky i do permanentní veřejné sbírky Pomozte nám pomáhat. Klient obvykle hradí péči z příspěvku na péči, který mu pomáháme vyřídit. Pokud by na péči neměl prostředky, vždy je možné jednat s námi o slevě na poskytované služby. Přestože neustále bojujeme s nedostatkem financí, nechceme dopustit, aby někdo nemohl strávit své poslední týdny doma, mezi svými blízkými, protože si to „nemůže dovolit“.

K informaci o charitní domácí hospicové péči zdarma tedy chceme dodat – není zdarma celá, není zdarma všude. Ale není třeba se toho bát, pro nás je vždy prvořadým zájmem lidské hledisko a potřeby klienta a věříme, že s dobrou vůlí je každá situace řešitelná.

Bc. Martina Kábelová, ředitelka Oblastní charity Pelhřimov