Zdravotní klauni a domácí hospicová péče

Zdravotní klauni a domácí hospicová péče

Zdravotní klauni navštívili naši malou klientku.

Na konci roku 2015 jsme navázali kontakt s obecně prospěšnou společností Zdravotní klaun. Zdravotní klauni pořádají akce většinou v prostředí nemocnic, ale také navštěvují těžce nemocné děti v domácím prostředí. Jejich klauniáda se jmenuje "Přezůvky máme" a přezůvky, ty si klauni opravdu přinesou vlastní.
V lednu 2016 se u naší dětské klientky, kterou máme v domácí hospicové péči, taková domácí klauniáda uskutečnila. Byla velice vydařená. Klauni svá představení šijí "na míru" každému konkrétnímu dítěti a vlastně celé rodině. Jsou to samozřejmě mistři improvizace a pohotově reagují na všechno, co se šustne. Rozesmějí nejen děti, ale i dospělé.
Návštěvu klaunů a jejich klauniádu rodina neplatí. Společnost Zdravotní klaun je jako nezisková organizace financována především z příspěvků od dárců.
Pokud máte doma těžce nemocné dítě v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a chtěli byste klauny pozvat, obraťte se na společnost Zdravotní klaun, na paní Milenu Malou - tel.: 725 760 901, milena@zdravotni-klaun.cz.