Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi i rozvoji domácí hospicové péče na Pelhřimovsku

Lidé na Pelhřimovsku letos darovali do Tříkrálové sbírky 632 602,- Kč. Děkujeme všem dárcům i všem, kdo se na sbírce dobrovolnicky podíleli. Bez mnoha dospělých i dětí, kteří nezištně vyšli do lednového dne koledovat, by sbírka byla nemyslitelná. V letošním roce prostředky využijeme hlavně na rozvoj naší Domácí hospicové péče Iris. Stále více lidí si uvědomuje, že „dobře zemřít“ je důležité. A chtějí zemřít doma, v klidu, v kruhu svých blízkých. Proto letos potřebujeme posílit personál i vybavení našeho hospice. Nemáme zatím smlouvu s pojišťovnou a právě Tříkrálová sbírka, ale i dary dobrovolných dárců v průběhu celého roku, nám pomáhají projekt rozvíjet. Stejně jako v předešlých letech, díky sbírce jsme připraveni pomáhat také jednotlivcům na Pelhřimovsku, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v nouzi: lidem, které stihla živelná pohroma, samoživitelům či rodinám v tísni, lidem nemocným či zdravotně postiženým. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Letní příprava na Tříkrálovou sbírku

Již nyní myslíme na Tříkrálovou sbírku, která bude na začátku příštího roku. Právě v těchto dnech pro nás učňové na SOU v Pelhřimově vyrábějí betlémské hvězdy pro koledníky.
Na návštěvě v učilišti byl také šéfredaktor Pelhřimovských listů Jíří Jíra a pořídil zde několik pěkných fotografií.

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/betlemske-hvezde-z-preklizky-pomohl-na-svet-laser-pe16.html

 Výroba hvězd

Setkání s MUDr. Marií Svatošovou

Ve středu 8. června 2016 se v Městské knihovně v Pelhřimově uskutečnila přednáška MUDr. Marie Svatošové na téma Hospice a umění doprovázet. Setkání s touto výjimečnou lékařkou, zakladatelkou hospicového hnutí u nás, se účastnily rovněž pracovnice naší organizace. Přítomné návštěvníky informovaly o charitní službě domácí hospicové péče.

Svatošová

Recitál Marty Kubišové

Recitál Marty Kubišové se uskuteční v pondělí 13. června 2016 od 19.00 hodin v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Vstupenky jsou v předprodeji v sídle Oblastní charity Pelhřimov, 1. patro, kancelář č. 1, Solní 1814 ve všední dny od 12.00 do 15.00 hodin. Bližší informace na tel.: 604 222 024.
Těšíme se na vás!

 

Praktický seminář pro širokou veřejnost o kompenzačních pomůckách a práci s nemocným v domácím prost

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro imobilní uživatele s praktickými ukázkami jejich používání

Oblastní charita Pelhřimov ve spolupráci s firmou DMA Praha pořádá ve čtvrtek 26. května od 16.00 do 18.00 hodin odborný seminář pro veřejnost na téma Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro imobilní uživatele s praktickými ukázkami jejich používání. Dozvíte se, jaké pomůcky existují a za jakých podmínek na jejich pořízení přispívá zdravotní pojišťovna. Proběhnou praktické ukázky přesunů a polohování imobilních pacientů. Dáme prostor diskusi a řešení individuálních dotazů a problémů. Bližší informace a přihlašování na seminář: tel.: 604 222 024, e-mail:  projekty@pelhrim.cz

Místem konání je Městská knihovna v Pelhřimově. Účast je zdarma. Pro účastníky je připraveno malé občerstvení a dárek od firmy DMA Praha.

polohování

Benefice pro Oblastní charitu v Pelhřimově

„Zvu Vás k radosti.“

Setkání  s JÁCHYMEM JAROSLAVEM ŠIMKEM, opatem želivského kláštera. 
Povídání o životě a cestě za láskou.

12. května 2016 od 17.00 hodin

Městská knihovna v Pelhřimově

opat1

Vstupné dobrovolné. Celý výtěžek ze vstupného jde na konto veřejné sbírky Oblastní charity Pelhřimov „Pomozte nám pomáhat“.

Prostředky ze sbírky přispívají k úhradě charitních sociálních služeb včetně domácí hospicové péče.

 

Srdečně Vás zveme! 

Oblastní charita Pelhřimov

Beseda v Domově pro seniory v Pelhřimově

V sobotu 16. dubna proběhla v Domově pro seniory v Pelhřimově beseda pro obyvatele domova a jejich rodinné příslušníky na téma "Co je to hospicové péče a je možná v domovech pro seniory?".
Beseda se uskutečnila v rámci projektu "Hospicová péče má místo všude, kde je potřeba", který finančně podpořil Nadační fond AVAST.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

        

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil naši činnost

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové letos opět podpořil naši činnost. Díky nadačnímu příspěvku můžeme pořídit část vybavení ambulance paliativní péče, kterou otvíráme od května 2016 v Pelhřimově a dále budou realizovány dva odborné semináře pro naše pracovnice v sociálních službách.

Děkujeme Výboru dobré vůle.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

Mobilní hospicová péče v domovech pro seniory

Většina lidí si přeje zemřít doma, důstojně, bez bolesti a v kruhu svých blízkých. Díky péči mobilních hospiců je možné toto přání alespoň některým z nás splnit. Jaké možnosti má ale starší člověk, který svá poslední léta prožívá v domově pro seniory? Je možné poskytovat paliativní péči i v tomto protředí? Dokáže domov pro seniory spolupracovat s hospicovým týmem při péči o své klienty? Odpovědi na tyto palčivé otázky budou hledat odborníci během unikátního semináře, který pořádá Centrum paliativní péče v Praze. Na semináři vystoupí se svým diskusním příspěvkem také zástupkyně Oblastní charity Pelhřimov. Díky podpoře Nadačního fondu Avast má totiž naše sociání služba domácí hospicové péče možnost zavést do praxe projekt paliativní péče v domovech pro seniory s názvem „Hospicová péče má místo všude, kde je potřeba“. Projekt běží již od loňského roku v Domově pro seniory v Pelhřimově a v Domově důchodců v Proseči - Obořišti.
Na seminář v Praze dne 26. dubna 2016 jste srdečně zváni.

Více informcí a přihláška zde.

Pozvánka na vernisáž výstavy JAK VYPADÁ DOMOV

Srdečně vás zveme na vernisáž výtvarných prací studentů pelhřimovského gymnázia s názvem JAK VYPADÁ DOMOV.

Středa 16. března 2016 od 16.00 hodin v pivnici hotelu Slávie v Pelhřimově.

Vystoupí hudební skupina GYOA Pelhřimov - Géčka.
Malé občerstvení.

Vystavené výtvarné práce jsou prodejné za cenu, kterou si určí kupující. Výtěžek z prodeje bude připsán na konto sbírky "Pomozte nám pomáhat" Oblastní charity Pelhřimov.

Výstava trvá od 16. do 30. března 2016 v prostorách vestibulu hotelu Slávie. Otevřeno denně dle provozu restaurace.

Bertík nepropadne

V únoru jsme spustili nový projekt s názvem Bertík nepropadne.

Podstatou projektu je doučování pelhřimovských dětí ze sociálně slabých rodin se špatným školním prospěchem.
Projekt umožní doučování žáků z Pelhřimovska, kteří nemohou z finančních důvodů využít komerčních nabídek doučování. Do projektu jsou vybráni žáci, jejichž školní prospěch je alespoň v jednom předmětu velmi špatný a nejbližší rodina jim neumí s přípravou do školy pomoci.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2016.