Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi i rozvoji domácí hospicové péče na Pelhřimovsku

Lidé na Pelhřimovsku letos darovali do Tříkrálové sbírky 632 602,- Kč. Děkujeme všem dárcům i všem, kdo se na sbírce dobrovolnicky podíleli. Bez mnoha dospělých i dětí, kteří nezištně vyšli do lednového dne koledovat, by sbírka byla nemyslitelná. V letošním roce prostředky využijeme hlavně na rozvoj naší Domácí hospicové péče Iris. Stále více lidí si uvědomuje, že „dobře zemřít“ je důležité. A chtějí zemřít doma, v klidu, v kruhu svých blízkých. Proto letos potřebujeme posílit personál i vybavení našeho hospice. Nemáme zatím smlouvu s pojišťovnou a právě Tříkrálová sbírka, ale i dary dobrovolných dárců v průběhu celého roku, nám pomáhají projekt rozvíjet. Stejně jako v předešlých letech, díky sbírce jsme připraveni pomáhat také jednotlivcům na Pelhřimovsku, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v nouzi: lidem, které stihla živelná pohroma, samoživitelům či rodinám v tísni, lidem nemocným či zdravotně postiženým. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Benefiční prodej dobrot pro Charitu o Zlaté neděli na pelhřimovském náměstí

Pekařství U RADNICE a hotel SLÁVIE se připojili k naší vánoční akci, kterou jsme spustili na začátku prosince s knihkupectvím U VRÁNY a darují nám na konto veřejné sbírky "Pomozte nám pomáhat" 1 Kč z prodaných dobrot na Zlatou neděli 20. 12. 2015. 
Pekárma U RADNICE nám daruje z každého prodaného poháru svařeného vína, punče, dětského punče a grogu 1,- Kč. 
Hotel SLÁVIE daruje také 1 Kč z každé prodané kávy, kterou vypijí hosté v hotelu na Zlatou neděli.

Připojí se ještě někdo další a podpoří tak naši činnost v pelhřimovském regionu?

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
     

Občanská poradna

Dne 21. 12. 2015 bude občanská poradna UZAVŘENA z důvodu technických úprav.

Děkujeme za pochopení

Hledáme tříkrálové koledníky a kolednice

Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností, hledáme tříkrálové koledníky (děti i dospělé) a vedoucí skupinek (nad 15 let).
Kdo je ochoten koledovat a tak podpořit dobrou věc, ozvěte se, prosíme, na tel.: 604 222 024 neba na E-mail: projekty@pelhrim.cz. 
Všichni zájemci budou vřele vítáni!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka proběhne na Pelhřimovsku  termínu 1.-14. 1. 2016

Tříkrálová sbírka je neodmyslitelně spojována s pomocí lidem, kteří se ocitli v nouzi či nelehké životní situaci. Naši koledníci přinášejí do domácností novoroční přání, zpěv a také malý dárek. Nosí s sebou zapečetěnou pokladničku opatřenou logem Charity, do které vybírají dobrovolný příspěvek.

Vánoční dárek z knihkupectví U VRÁNY

Knihkupectví U VRÁNY v Pelhřimově nám daruje z každé prodané knihy v prosinci 2015 1 Kč. Krásný vánoční dárek pro pelhřimovskou Charitu. Velice si takové nabídky považujeme. Třeba inspiruje i jiné obchodníky či firmy v Pelhřimově a okolí k podobné akci. Každá koruna pomáhá!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Pomozte nám v hlasování za náš projekt "Bertík nepropadne"

Obracíme se na Vás s prosbou o podporu našeho projektu „Bertík nepropadne“, který byl Správní radou Nadačního fondu Albert vybrán k podpoře v roce 2016. Konečná výše nadačního příspěvku však bude záviset na výtěžku z prodejní akce "Vánoční perníček" a také výsledku veřejného hlasování.
V rámci  kampaně "Vánoční perníček" se budou na prodejnách Albert prodávat speciální perníčky, kde za každý prodaný kus poputuje do Nadačního fondu Albert 5 Kč. Výsledný výtěžek bude přerozdělen mezi všechny vybrané projekty. Ten, který bude mít více hlasů, získá také více peněz.

Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které může dát jednomu vybranému projektu nebo je rozdělit mezi dva či tři projekty.

Hlasovat můžete zde: http://www.nadacnifondalbert.cz/akce/hlasovani-verejnosi-o-podpore-projektu-v-krajích , je třeba se proklikat přes kraj Vysočina až k projektu číslo 9 „Bertík nepropadne“.

Každý hlas se počítá!

Hlasuje se do  do 27. prosince 2015.

 

PROJEKT 9
NÁZEV PROJEKTU: Bertík nepropadne
ORGANIZACE: Oblastní charita Pelhřimov
MÍSTO, KDE PROBÍHÁ: Oblastní charita Pelhřimov
POPIS PROJEKTU:
Zajištění bezplatného doučování v sociálně slabých a ohrožených rodinách v Pelhřimově. Do projektu budou vybráni žáci, jejichž školní prospěch je alespoň v jednom předmětu velmi špatný a nejbližší rodina jim neumí s přípravou do školy pomoci. 
Doučování bude probíhat v druhém pololetí školního roku 2015/2016, každé dítě bude doučováno 2x týdně pracovníky s pedagogickým vzděláním. Žáci, kteří by i přes tuto péči propadli z některého předmětu a připravovali se na reparát, by byli doučováni ještě v období letních prázdnin.

Biskup Václav Malý slouží mši svatou v Pelhřimově

Srdečně vás zveme na mši svatou, kterou bude sloužit Mons. Václav Malý, světící biskup pražský v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 17.00 hodin.

Národní potravinová sbírka v Pelhřimově

V sobotu 21. 11. 2015 proběhla v Penny Marketu u autobusového nádraží v Pelhřimově a v Penny Marketu v Kamenici nad Lipou Národní potravinová sbírka ve prospěch Oblastní charity Pelhřimov.
V Pelhřimově se vybralo 538,5 kg potravin a v Kamenici nad Lipou 425 kg. Celkem jsme od laskavých dárců dostali 963,5 kg trvanlivých potravin.
Vybrané potraviny jsme uskladnili u nás ve skladě a začneme je postupně předávat potřebným lidem v našem regionu.
Děkujeme všem neznámým dárcům, kteří nás v sobotu podpořili.
Děkujeme našim dobrovolnicím za pomoc.
Děkujeme našim kolegyním za skvěle odvedenou práci. Emotikona smile

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

               

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2015 V PELHŘIMOVSKÉM PENNY MARKETU

Kdy: sobota 21. 11. 2015, 8.00 - 20.00 hodin
Kde: Penny Market Pelhřimov, autobusové nádraží

V letošním roce proběhne třetí ročník Národní potravinové sbírky třetí listopadovou sobotu. Široká veřejnost, potravinové řetězce a výrobci potravin budou moci i v tomto roce darovat trvanlivé potraviny na pomoc potřebným. Sbírka se koná ve vybraných městech po celé České republice, i u nás v Pelhřimově. 
Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost v rámci projektu Potraviny pomáhají spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. 
Naše dobrovolnice spolu s našimi zaměstnanci vám v prodejně Penny Market vysvětlí, které potraviny lze nakoupit a co se s vybraným zbožím dále stane. Vše zůstává zde v regionu a bude poskytnuto potřebným lidem, včetně rodin s dětmi.

Úspěch Národní potravinové sbírky záleží na vás! Pomůžete?

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.