Posláním Charity ČR

je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Konkrétně tak činí formou poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci. V zahraničí pak působí i prostřednictvím rozvojové spolupráce. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení jejich celkového postavení.

 Z jakých hodnot poslání Charity ČR vychází, se dočtete zde: http://www.charita.cz/o-charite/nase-poslani/