Domácí hospicová péče


  • Tel.: 565 322 539, 607 776 944
 
Vedoucí služby: Bc. Michaela Procházková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Kovářová - koordinátorka Bc. Michaela Procházková - vedoucí zařízení