KLÍČ - Centrum pro rodinu


  • Tel.: 724 985 293, 725 136 782, 565 327 110
 
Pražská 127, Pelhřimov, 393 01 Vedoucí služby: Bc. Magda Rešlová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
Našim posláním je pomáhat rodinám, které jsou ohroženy vnitřními nebo vnějšími faktory (nezaměstnanost, rozpad vztahu rodičů, zadluženost, výchovné a vzdělávací problémy dětí apod.) a které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Magda Rešlová - vedoucí zařízení