KLÍČ - Centrum pro rodinu


  • Tel.: 724 985 293, 725 136 782, 565 555 321
 
Pražská 127, Pelhřimov, 393 01 Vedoucí služby: Bc. Magda Rešlová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

Nabízíme dopravu charitním vozem.

Služba pomáhá rodinám ke zlepšení fungování rodiny – pomáhá rodině uvědomit si a naplnit potřeby jednotlivých členů rodiny – rodičů a dětí. Posláním služby je, aby se rodičům i dětem společně žilo lépe.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Magda Rešlová - vedoucí zařízení