Adresář Charity ČR

Jana Čechová

správkyně humanitární pomoci
Tel: 728 606 114, 565 555 321    Y.pr5f5bThprQOQ~88vvO1ee
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Jana Horáková, DiS.

vedoucí Občanské poradny
Tel: 722 073 059, 565 327 110    _hEkU.56LTCo26ha85pJ
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Veronika Kovářová

Koordinátorka domácí hospicové péče, vedoucí domácí zdravotní péče a půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 607 776 944, 565 383 321    ZaCjGKf_7aEs3W7r
Oblastní charita Pelhřimov

PhDr. Jana Kropáčková

administrativní pracovnice
Tel: 725 136 783, 565 383 405    WlvC-3dl%eHJSi4WHirvYb~eT-M
Oblastní charita Pelhřimov

Mgr. Jana Kůrková

vedoucí osobní asistence, pečovatelské služby a domácí hospicové péče
Tel: 728 752 743    YanBZd5k7nMlaYUS_.yr87c4Ys
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Markéta Přibylová

sociální pracovnice, pobočka Počátky - Žirovnice
Tel: 732 258 159    88EuVd54_kvla-enW7c-63b%~bzhTj
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Magda Rešlová

vedoucí centra pro rodinu Klíč
Tel: 725 136 782, 565 555 321    6evmQOQh0euBZ_29g
Oblastní charita Pelhřimov

Bc. Šárka Říhová

sociální pracovnice OA, PČ a DHP
Tel: 604 222 027, 565 322 539    %8EuRWha3hIkQOQh0euBZ_29g
Oblastní charita Pelhřimov

Mgr. Jiří Smrčka

ředitel
Tel: 565 383 405, 728 935 362    YanBZd56LTCo26ha85pJ
Oblastní charita Pelhřimov

Irena Zíková

účetní, mzdová účetní
Tel: 728 595 486, 565 322 539    YanBZd5a9~BjGKf_7aEs3W7r
Oblastní charita Pelhřimov