Charitní osobní asistence

Jsou dny, kdy to nejde. My jsme tu od toho, abychom Vám pomohli je zvládnout.

 

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním osobní asistence je pomoci dospělým lidem i dětem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení s činnostmi, které si nezvládnou zaopatřit sami. Cílem osobní asistence je pomoci člověku i jeho rodině tak, aby mohl zůstat doma – ve svém přirozeném a známém prostředí. 

CO JSME ZA SLUŽBU  – S ČÍM POMÁHÁME

 • Pomáháme člověku se s níženou soběstačností žít v domácím prostředí – aby pro něj odchod do pobytového zařízení nebyl jedinou alternativou
 • Pomáháme zvládnout každodenní činnosti
 • Podporujeme zachování životního stylu a návyků uživatele
 • Doprovázíme do školy, k lékařům, na procházky, na zájmové aktivity
 • Pomáháme člověku začlenit se do společnosti
 • Pomůžeme s uplatňováním práv, zájmů a obstaráváním osobních záležitostí

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • Charitní osobní asistence není sice služba na zavolání, ale pokud dopředu víme, že nás člověk bude potřebovat, přijedeme i brzy ráno, pozdě večer, o víkendu apod.
 • Osobní asistence je služba poskytovaná dle platného ceníku viz „Ceník Charitní osobní asistence“. Na úhrady je možné využít příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát lidem na péči přispívá. S vyplněním žádosti mohou zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.  

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI

 • Seniorům, jejichž soběstačnost klesla z důvodu pokročilého věku
 • Dětem od 1 roku a dospělým s trvalým zdravotním omezením

Charitní osobní asistenci poskytujeme na Pelhřimovsku a Žirovnicku.

JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM

Postup pro podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb Oblastní charity Pelhřimov

 • Tiskopis žádosti je k dispozici níže na této stránce (viz dokumenty ke stažení), dále je možné si jej osobně vyzvednout na adrese OCH Pelhřimov u sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
 • Vyplněnou žádost lze podat osobně tamtéž nebo zaslat na adresu OCH Pelhřimov.
 • Pokud budou v podané žádosti chybět údaje nutné pro další postup, budete sociální pracovnicí vyzváni k jejich doplnění.
 • Pokud není žadatel schopen samostatného jednání a podpisu a nemá určeného zástupce, vyžádají si o tom rodinní příslušníci u ošetřujícího lékaře potvrzení.
 • Po doručení bude Vaše žádost zaevidována v pořadníku žadatelů o poskytnutí služby a následně budete kontaktováni sociální pracovnicí, která si s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho bydliště, kde provede sociální šetření.
 • Během tohoto setkání si vzájemně vyměníte informace, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služby:
  • žadatel sdělí sociální pracovnici své potřeby a představy o způsobu pomoci, seznámí ji se svým sociálním prostředím,
  • sociální pracovnice seznámí žadatele s podmínkami a možnostmi poskytování služby, ceníkem za poskytované úkony, obsahem smlouvy i individuálním plánováním a dále poskytne informace o uchovávání a zpracování osobních údajů žadatele.
 • Následovat bude uzavření smlouvy, které je posledním krokem před zahájením samotného poskytování pomoci.

Po roce přestává být žádost aktuální. Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

 

KONTAKT

Pelhřimov: Oblastní charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov (kancelář č. 5)
Žirovnice: Oblastní charita Pelhřimov, Sídliště 685, 394 68 Žirovnice

E-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz

Telefony: 
sociální pracovnice (Pelhřimov) – Bc. Jana Rumanovská 604 222 027
sociální pracovnice (Žirovnice) – Bc. Markéta Přibylová 732 258 159
vedoucí služby – Miroslava Mrázková, DiS. 728 752 743

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o poskytování Charitní osobní asistence

Ceník Charitní osobní asistence

 

Charitní osobní asistenci podporují:

Ministerstvo práce a sociáních věcí

logoMPSV

Kraj Vysočina

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK

Město Pelhřimov

mestoPelhrimov00

Nadace Agrofert

agrofert2

TKS

logo TKS

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz