Charitní pečovatelská služba

 

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je pomoci dospělým lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení s činnostmi, které si nezvládnou zaopatřit sami. Lidé, kterých se zdravotní omezení nějak dotýká, většinou dobře vědí, co přesně jim dělá potíže a v čem potřebují pomoc. Pečovatelky dochází do domácností, aby zajistily právě ty činnosti, které člověku působí obtíže a nezvládne je vlastními silami.

CO JSME ZA SLUŽBU – S ČÍM POMÁHÁME

 • Pomáháme člověku se s níženou soběstačností žít v domácím prostředí – aby pro něj odchod do pobytového zařízení nebyl jedinou alternativou
 • Podporujeme zachování životního stylu a návyků
 • Pomáháme zabezpečit ty úkony, které by bez pomoci jiné osoby člověk sám nezvládl
 • Pomáháme s osobní hygienou, se zajištěním chodu domácnosti (úklid, nákupy atd.)
 • Zajišťujeme dovoz, ohřátí a podání oběda
 • Pomáháme s pohybem doma i venku
 • Vyzvedáváme léky, dohlížíme na jejich užití
 • Doprovázíme k lékaři, na poštu, na úřady apod.

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • Lidé téměř vždy umí dopředu odhadnout, kdy a co přesně potřebují zajistit. Proto sjednáváme smlouvu na konkrétní činnosti.
 • Pečovatelská služba není sice služba na zavolání, ale pokud dopředu víme, že nás člověk bude potřebovat, přijedeme dle domluvy od pondělí do pátku v čase 6:00 do 21:00 hodin. Pečovatelskou službu neposkytujeme o víkendech a svátcích.
 • Pečovatelská služby je služba poskytovaná dle platného ceníku viz "Ceník Charitní pečovatelské služby". Na úhrady je možné využít příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát lidem na péči přispívá. S vyplněním žádosti mohou zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.  

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI

 • Seniorům, jejichž soběstačnost klesla z důvodu pokročilého věku
 • Dospělým od 19 let, kteří kvůli zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby

Charitní pečovatelskou službu poskytujeme na Pelhřimovsku a Žirovnicku.

JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM

Postup pro podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb Oblastní charity Pelhřimov

 • Tiskopis žádosti je k dispozici níže na této stránce (viz dokumenty ke stažení), dále je možné si jej osobně vyzvednout na adrese OCH Pelhřimov u sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
 • Vyplněnou žádost lze podat osobně tamtéž nebo zaslat na adresu OCH Pelhřimov.
 • Pokud budou v podané žádosti chybět údaje nutné pro další postup, budete sociální pracovnicí vyzváni k jejich doplnění.
 • Pokud není žadatel schopen samostatného jednání a podpisu a nemá určeného zástupce, vyžádají si o tom rodinní příslušníci u ošetřujícího lékaře potvrzení.
 • Po doručení bude Vaše žádost zaevidována v pořadníku žadatelů o poskytnutí služby a následně budete kontaktováni sociální pracovnicí, která si s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho bydliště, kde provede sociální šetření.
 • Během tohoto setkání si vzájemně vyměníte informace, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služby:
  • žadatel sdělí sociální pracovnici své potřeby a představy o způsobu pomoci, seznámí ji se svým sociálním prostředím,
  • sociální pracovnice seznámí žadatele s podmínkami a možnostmi poskytování služby, ceníkem za poskytované úkony, obsahem smlouvy i individuálním plánováním a dále poskytne informace o uchovávání a zpracování osobních údajů žadatele.
 • Následovat bude uzavření smlouvy, které je posledním krokem před zahájením samotného poskytování pomoci.

Po roce přestává být žádost aktuální. Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

 

KONTAKT

Pelhřimov: Oblastní charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov (kancelář č. 5)
Žirovnice: Oblastní charita Pelhřimov, Sídliště 685, 394 68 Žirovnice

E-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz

Telefony: 
sociální pracovnice (Pelhřimov) – Bc. Jana Rumanovská 604 222 027
sociální pracovnice (Žirovnice) – Bc. Markéta Přibylová 732 258 159
vedoucí služby – Miroslava Mrázková, DiS. 728 752 743

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby

Ceník Charitní pečovatelské služby

 

Charitní pečovatelskou službu podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Žirovnice

logoMPSV jednorožec JPEG oříznutý

Kraj Vysočina

Městys Nová Cerekev

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK znak

Město Pelhřimov

Obec Častrov

mestoPelhrimov00 logo_castrov

Nadace ČEZ

TKS

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni logo TKS

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz