Domácí hospicová péče Iris

I v těch nejtěžších chvílích jsme tu pro Vás. Nejste na to sami!

logo_dhp_iris_web

 

Čtete-li tyto řádky, procházíte jistě nelehkým obdobím. Milovaný člověk odchází a Vy jej chcete v závěru jeho cesty doprovázet. Skláníme se před Vaším odhodláním a uděláme vše, co je v našich silách, abyste Vy i Váš blízký našli radost v každém společném okamžiku, který Vám zbývá. Neztrácejte naději.

NAŠE POSLÁNÍ

Domácí hospicová péče Iris je určena především vážně nemocným lidem v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kteří nechtějí strávit své poslední chvíle v nemocnici a mají rodinu, jež s nimi jejich přání sdílí.

Služba směřuje rovněž k pečujícím osobám – nabízí jim možnost odpočinku od náročného pečování a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného. Nabízí také možnost uživateli i rodině o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.

KDO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE

Péče je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu v čele s lékařem, díky němuž se o klienta dokážeme postarat obdobně, jako by byl hospitalizován v nemocnici. Dále v týmu nechybí zdravotní sestry, koordinátorka, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, psycholožka či duchovní.

PODMÍNKY PŘIJETÍ PACIENTA DO DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE IRIS

 • pokročilé nebo terminální stadium nevyléčitelného onemocnění
 • doporučení praktického, ošetřujícího nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové paliativní péče
 • poskytnutí aktuální lékařské zprávy
 • ukončena aktivní léčba
 • vyplněna Žádost o poskytování Domácí hospicové péče IRIS
 • zajištění celodenní péče v domácím prostředí jinou osobou nebo rodinou pacienta, případně využití odlehčovací služby
 • neexistují žádné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující péči v domácím prostředí
 • dostatečná volná kapacita Domácí hospicové péče IRIS
 • bydliště na Humpolecku, Pelhřimovsku, Pacovsku, Kamenicku, Počátecku

O definitivním přijetí pacienta do Domácí hospicové péče IRIS rozhoduje vedoucí pracovník služby.

S ČÍM POMÁHÁME

 • pečujeme o potřeby uživatele služby tak, aby byl v co největším komfortu a s co nejmenšími bolestmi
 • informujeme a zaučujeme rodinu v péči o nemocného, včetně poradenství při úpravě domácnosti
 • nabízíme možnost popovídat si o obavách, nejistotě, vyslovit nahlas těžké otázky, mluvit o situaci
 • podporujeme nejen nemocného, ale i rodinu jak během poskytování služby, tak po úmrtí blízkého
 • poskytujeme poradenství pro pozůstalé

CENA PÉČE

 • Jedná se o hrazenou službu, ale zájemci a uživatelé mohou požádat o příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát uživatelům na péči přispívá. S vyplněním žádosti může zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.
 • Poradenství (před zahájením služby, během jejího poskytování i po úmrtí nemocného) se poskytuje bezplatně.

JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM

Postup pro podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb Oblastní charity Pelhřimov

 • Tiskopis žádosti je k dispozici níže na této stránce (viz dokumenty ke stažení), dále je možné si jej osobně vyzvednout na adrese OCH Pelhřimov u sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
 • Vyplněnou žádost lze podat osobně tamtéž nebo zaslat na adresu OCH Pelhřimov.
 • Pokud budou v podané žádosti chybět údaje nutné pro další postup, budete sociální pracovnicí vyzváni k jejich doplnění.
 • Pokud není žadatel schopen samostatného jednání a podpisu a nemá určeného zástupce, vyžádají si o tom rodinní příslušníci u ošetřujícího lékaře potvrzení.
 • Po doručení bude Vaše žádost zaevidována v pořadníku žadatelů o poskytnutí služby a následně budete kontaktováni sociální pracovnicí, která si s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho bydliště, kde provede sociální šetření.
 • Během tohoto setkání si vzájemně vyměníte informace, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služby:
  • žadatel sdělí sociální pracovnici své potřeby a představy o způsobu pomoci, seznámí ji se svým sociálním prostředím,
  • v případě služby Domácí hospicová péče IRIS bude přítomen i lékař a zdravotnický personál, kteří se žadatelem proberou jeho zdravotní stav,
  • sociální pracovnice seznámí žadatele s podmínkami a možnostmi poskytování služby, ceníkem za poskytované úkony, obsahem smlouvy i individuálním plánováním a dále poskytne informace o uchovávání a zpracování osobních údajů žadatele.
 • Následovat bude uzavření smlouvy, které je posledním krokem před zahájením samotného poskytování pomoci.

Po roce přestává být žádost aktuální. Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

 

KONTAKT

Oblastní charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Vedoucí

Koordinátorka

Sociální pracovnice

 

Jsme členem Fóra mobilních hospiců.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o poskytování Domácí hospicové péče IRIS

Ceník domácí hospicové péče

Dotazník spokojenosti – zaměřený na péči

Dotazník spokojenosti – zaměřený na ceny služeb

 

Domácí hospicovou péči – odlehčovací služby podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Fond Vysočiny

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK

Nadace Proofest

Proofest_Základní logo

Kraj Vysočina

PODPORIL_KV_CMYK_zakladni

Nadace Agrofert

agrofert2

Město Pelhřimov

mestoPelhrimov00

Nadace JaT

logo JaT

Město Humpolec

_logo_big

TKS

logo TKS
 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz