Domácí hospicová péče - Iris

 

I v těch nejtěžších chvílích jsme tu pro vás. Nejste na to sami.

NAŠE POSLÁNÍ

Domácí hospicová péče Iris je určena především vážně nemocným lidem v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kteří nechtějí strávit své poslední chvíle v nemocnici a mají rodinu, která s nimi jejich přání sdílí.

Služba směřuje rovněž k pečujícím osobám – nabízí jim možnost odpočinku od náročného pečování a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného. Nabízí také možnost uživateli i rodině o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.

CO JSME ZA SLUŽBU?

Název „domácí hospicová péče“ velmi přímočaře naznačuje, že se jedná o péči určenou vážně a nevyléčitelně nemocným lidem, kteří nechtějí strávit své poslední měsíce, týdny nebo mnohdy i jen dny v nemocnici a mají rodinu, která s nimi jejich přání sdílí. Druhá část názvu se týká vztahu právě k pečujícím rodinám, které se snažíme podpořit a „odlehčit“ jim, dopřát odpočinek od náročného pečování, čas pro sebe a podporu v případné nejistotě při doprovázení nemocného blízkého.

K ČEMU DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE IRIS VLASTNĚ SLOUŽÍ?

 • umožňuje uživatelům prožít poslední chvíle života důstojně a bez nesnesitelných bolestí ve svém přirozeném domácím prostředí
 • usiluje o podporu běžného způsobu života v domácím prostředí tak, jak si uživatel přeje a jak mu to jeho psychický a zdravotní stav i aktuální situace dovolí
 • podporuje pečující členy rodiny, aby se předcházelo jejich fyzickému i psychickému vyčerpání a mohli tak kvalitně o svého blízkého pečovat

Obecněji domácí hospicová péče Iris usiluje také o:

 • snížení počtu osob umírajících v institucích
 • informování umírajících i pečujících osob o možnosti volby; rozšířit jejich povědomí o organizaci v jejich okolí, která jim poskytne potřebnou podporu a pomoc
 • ovlivnění pohledu veřejnosti na smrt jako na událost, která se osobně týká každého z nás a není tabu
 • podpoření a pomoc pečujícím osobám kvalitně pečovat o nemocné blízké
 • to, aby byla služba nabízena jako možná varianta lidem, kteří umírají, a jejich blízkým (především ze strany zdravotnických zařízení a lékařů)

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

 • nevyléčitelně nemocnému v pokročilém stádiu nemoci a jeho rodině, která se o něj rozhodla pečovat doma
 • nemocnému a pečujícím, kteří jsou seznámeni s jeho stavem a souhlasí s léčbou zaměřenou na tlumení bolesti a doprovodných příznaků nemoci
 • dospělým i dětem

Vzhledem ke své povaze a rychle se měnícím potřebám uživatele funguje tato služba i brzy ráno, pozdě večer, v noci, o víkendu či svátku.

Pro případy prudkého zhoršení zdravotního stavu je v rámci služby dostupná nepřetržitá pohotovost, tedy je možno zavolat na mobilní telefon, kde slouží vždy zdravotní sestra. Ta buď situaci řeší telefonickým poradenstvím anebo vyjede přímo do domácnosti, je-li to nutné.

Služba je poskytována na území bývalého okresu Pelhřimov.

S ČÍM POMÁHÁME?

 • Pečujeme o potřeby nemocného uživatele tak, aby byl v co největším komfortu a s co nejmenšími bolestmi. Nabízíme i možnost jak uživateli, tak rodině, o celé náročné situaci mluvit, ventilovat obavy, zeptat se, pocítit jistotu, že na náročnou situaci nejsou sami.
 • informujeme a zaučujeme rodinu v péči o nemocného, včetně poradenství při úpravě domácnosti
 • s celkovou péčí – od pomoci s hygienou až po tlumení bolesti
 • nabízíme možnost popovídat si o obavách, nejistotě, vyslovit nahlas těžké otázky, mluvit o situaci
 • podporujeme nejen nemocného, ale i rodinu jak během poskytování služby, tak po úmrtí blízkého
 • poskytujeme poradenství pro pozůstalé

CENA PÉČE:

 • Jedná se o hrazenou službu, ale zájemci a uživatelé mohou požádat o příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát uživatelům na péči přispívá. S vyplněním žádosti může zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.

 • Poradenství (před zahájením služby, během jejího poskytování i po úmrtí nemocného) se poskytuje bezplatně.

KDO VŠECHNO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE?

 • Domácí hospicovou péči Iris zajišťuje multidisciplinární tým pracovníků, kteří se snaží postarat o základní potřeby klienta. Tento tým se skládá ze zdravotních sester, lékařek, koordinátorky, sociální pracovnice, pracovníků v sociálních službách, psycholožžky a duchovních. 


Kontakt:                                                                       
Oblastní charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Vedoucí

 • Bc. Michaela Procházková
  • telefon: 601 568 699
  • email: dhpvedouci@pelhrim.cz

Koordinátorka

Sociální pracovnice

 

logo DHP

 

Ceník domácí hospicové péče (dokument MS Word)Ceník domácí hospicové péče

Dotazník spokojenosti - zaměřený na péči 

Dotazník spokojenosti - zaměřený na ceny služeb

 

 Domácí hospicovou péči - odlehčovací služby podporují:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí:                            Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové:
Kraj Vysočina:                                                                     Nadace Proofest: 
 FOND_VYSOCINY_SV_CMYKProofest_Základní logo
Město Pelhřimov:                                                                Nadace Agrofert: 
mestoPelhrimov00 agrofert2
TKS:                                                                                    Nadace JaT

logo TKS

                                                                                  logo JaT

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz