Klíč – Centrum pro rodinu

NAŠE POSLÁNÍ

Služba KLÍČ – Centrum pro rodinu pomáhá rodinám ke zlepšení fungování rodiny – pomáhá rodině uvědomit si a naplnit potřeby jednotlivých členů rodiny – rodičů i dětí. Posláním služby je, aby se rodičům i dětem společně žilo lépe.

CO JSME ZA SLUŽBU A JAKÁ JE NAŠE KAPACITA

Jsme terénní služba, setkání probíhají převážně v bydlišti rodiny a pracovník je s rodinou v kontaktu dle potřeb a možností rodiny v pracovních dnech, obvykle 7:30 - 15:00, v případě potřeby i déle. V jednu chvíli jsme schopni se věnovat maximálně třem klientům najednou. V kanceláři je pracovnice možné zastihnout ve dnech úterý a čtvrtek 8 – 9 hod., schůzku v jinou dobu je třeba domluvit si předem.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

 • Rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi ohroženým vnějšími vlivy (neschopnost zajistit materiální potřeby, nezaměstnanost, onemocnění či postižení, sociální vyloučení, následky živelné katastrofy, apod.), které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami
 • Rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi ohroženým vnitřními vlivy (rozpad vztahu rodičů, zanedbávání, domácí násilí, týrání, zneužívání), které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami
 • Těhotným ženám v nesnázích
 • Rodičům odloučeným od svých dětí

S ČÍM POMÁHÁME

 • s výchovou a vzděláváním dětí
 • s hospodařením rodiny (rozpočet, dluhy, dávky)
 • s doprovody a telefonáty (úřad, lékař, škola)
 • s hledáním zaměstnání, vhodného bydlení
 • s upevňováním hygienických návyků
 • s přístupem na internet
 • se zajištěním fakultativní služby

CÍLE

 • Pomoc se zajištěním nejdůležitějších potřeb rodiny
 • Podpora rodičovských kompetencí
 • Ochrana práva dítěte, které žije v sociálně znevýhodňujícím prostředí, na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • Udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny - prevence odebrání dítěte z rodiny
 • Prevence sociálně patologických jevů - zejména bezdomovectví, domácí násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání
 • Zvýšení sociálních kompetencí uživatelů - vedení uživatele k tomu, aby byl schopen předejít vzniku nepříznivé životní situace a samostatně řešit své běžné záležitosti
 • Pomoc rodičům se zkontaktováním dítěte v náhradní výchově a jeho návratem
 • Pomoc těhotným ženám v sociálně právní oblasti

Služba je poskytována BEZPLATNĚ s možností anonymity.
Najdete nás na adrese: Pražská 127, budova 5 (vedle úřadu práce), Pelhřimov
Bližší informace na tel: 725 136 782 (stačí poslat sms), 565 555 321, e-mailu: klic@pelhrim.cz

Facebooková stránka: KLÍČ - Centrum pro rodinu

 

Klíč – Centrum pro rodinu očima jeho uživatelů:

„Překvapila mě nabídka dlouhodobé pomoci, takového provedení těžkou existenční situací. Mrzelo mě, že jsem nevěděla dřív, že něco takového existuje. Dlouhodobě předtím jsem od manžela nedostávala žádné peníze a vůbec jsem nevěděla, kde a jak se poradit.“

Pravidla služby KLÍČ.doc

 

KLÍČ -  Centrum pro rodinu podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

logoMPSV 

Kraj Vysočina:

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK

 

Nadace Terezy Maxové:

NTM A

Město Pelhřimov:

mestoPelhrimov00

TKS:

logo TKS

Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz