Občanská poradna Pelhřimov

logo OP

Člen Asociace občanských poraden

Jsme akreditovanou osobou pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

 

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny Pelhřimov je pomáhat lidem, aby si byli vědomi svých práv a povinností a dokázali je uplatňovat, aby se orientovali ve své životní situaci a možnostech jejího řešení a aby byli nezávislými, informovanými občany, kteří jsou schopni řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a nést následky svých rozhodnutí.

CÍLE

 • pomoci uživateli orientovat se ve své situaci
 • poskytnout uživateli informace o jeho právech a povinnostech a podporovat ho v jejich uplatňování
 • nabízet možnosti řešení uživatelovy situace
 • vést uživatele k odpovědnému rozhodování
 • informovat uživatele o možných důsledcích jeho rozhodnutí
 • doprovázet uživatele po celou dobu řešení jeho situace, pokud o to bude stát

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena

 • občanům starším 16 let, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání či politického přesvědčení
 • těm, kteří nejsou znalí svých práv a povinností
 • těm, kteří hledají informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů

Jsme tu pro občany, kteří potřebují informaci, radu či podporu zejména V TĚCHTO OBLASTECH

 • dluhy, exekuce, insolvence, rodinný rozpočet
 • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodinné (rozvod, výživné) a mezilidské vztahy
 • sociální dávky
 • občanská práva

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

 • pomoci se sestavením návrhu na povolení oddlužení
 • informujeme Vás, jak je daná problematika upravena zákonem
 • zvážíme společně různé možnosti řešení, jejich klady a zápory
 • doprovodíme Vás na jednání s úřady  třetím osobami
 • nasměrujeme Vás na další potřebnou pomoc

OBČANSKÁ PORADNA NEPROVÁDÍ

 • výpočty důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a sociální péče, daní, mezd, dovolené
 • neradí v komerčních záležitostech
 • nezastupuje u soudu

PRINCIPY

 • bezplatnost – občanské poradenství je zásadně bezplatné. Každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen nedostatkem finančních prostředků
 • diskrétnost – nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Klient může vystupovat anonymně. Poradci nejsou zproštěni ohlašovací povinnosti. Poradci jsou také povinni na písemnou žádost sdělit orgánu sociálněprávní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálněprávní ochrany
 • nestrannost – služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislost – občanská poradna poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel má právo:

 • uzavřít smlouvu o poskytování služby v písemné podobě
 • vystupovat anonymně
 • na zachování principu bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti po celou dobu čerpání služby
 • čerpat službu v souladu se zákonem o sociálních službách
 • čerpat službu v souladu s vymezenou dobou poskytování služby
 • čerpat službu osobně, telefonicky nebo písemně (e-mailem, dopisem)
 • čerpat službu ve své domácnosti (tj. terénní formou), pokud splňuje dané podmínky
 • ukončit čerpání kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností
 • podat stížnost na postup poradny, chování poradců, kvalitu či rozsah poskytnutých informaci či na jakýkoli další aspekt činnosti poradny

Uživatel má povinnost:

 • dostavit se na domluvenou konzultaci
 • odvolat konzultaci s předstihem alespoň 1 dne (pokud je to možné), a to osobně, telefonicky či e-mailem kterémukoli pracovníkovi poradny
 • zdržet se na půdě Občanské poradny Pelhřimov agresivních projevů vůči lidem i majetku
 • dostavit se na konzultaci ve stavu, kdy je schopen běžné komunikace (je vyloučeno poskytnout konzultaci osobě ve stavu těžké opilosti či pod vlivem jiných návykových látek)

 

POBOČKA PELHŘIMOV

PROVOZNÍ DOBA

Na osobní konzultaci doporučujeme se předem telefonicky nebo e-mailem objednat.
Poslední uživatel je přijímán nejméně 30 minut před koncem provozní doby.

KONTAKT

Tel.: 565 327 110, 720 417 850
E-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz
Adresa: Pražská 127, budova č. 5, Pelhřimov

 

POBOČKA PACOV

PROVOZNÍ DOBA

Na osobní konzultaci doporučujeme se předem telefonicky nebo e-mailem objednat.
Poslední uživatel je přijímán nejméně 30 minut před koncem provozní doby.

KONTAKT

Tel.: 724 985 294
E-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz
Adresa: náměstí Svobody 320, přízemí radnice, Pacov

 

Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a připomínek.doc

Vyřízené stížnosti

 

Občanskou poradnu Pelhřimov a pobočku Občanské poradny v Pacově podporují:

Evropská unie

eu operacni program zamestnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

kraj vysocina

Fond Vysočiny

kraj vysocina fond vysociny

Město Pelhřimov

mestoPelhrimov00

Město Pacov

znak_Pacov-barva

TKS

logo TKS
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz