Praxe a stáže

Praxe a stáže je možno domluvit s vedoucími jednotlivých středisek.

Obecně platí, že na 1 středisku může probíhat v 1 termínu pouze 1 praxe nebo stáž.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz