OBLASTNÍ CHARITA PELHŘIMOV

 

Oblastní charita Pelhřimov byla založena v roce 1992 jako dobrovolné sdružení věřících římskokatolické farnosti sv. Bartoloměje v Pelhřimově.  

V prvním období se zaměřila na poskytování humanitární pomoci  do tehdejší válkou zmítané Jugoslávie a na poskytování  vzájemné výpomoci na území farnosti sv. Bartoloměje.

K 1.11.1994 byla Farní charita Pelhřimov oficiálně zřízena biskupstvím českobudějovickým, zastoupeným  biskupem  ThDr. Antonínem Liškou  jako účelové zařízení církve dle § 6, odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. Je součástí Diecézní charity České Budějovice.  

Působnost Farní charity v té době byla vymezena územím farnosti Pelhřimov a okolí. 

Ke 12.10.1999 je registrována v Rejstříku církevních právnických osob jako samostatný subjekt.

Od  1.1.2004 došlo ke změně názvu na Oblastní charitu Pelhřimov, oblast působnosti byla rozšířena  na farnosti Božejov, Červená Řečice, Dušejov, Horní Cerekev, Hořepník, Chvojnov, Košetice, Křešín, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Onšov, Rynárec, Vyskytná  a Zachotín.

Ke změně názvu a rozšíření území došlo na základě poskytování pomoci a služeb v posledních letech.

Od roku 1996 poskytuje pelhřimovská charita odborné sociální poradenství, posléze pečovatelskou službu.  V roce 1997 se výrazně zapojuje do organizování pomoci pro obyvatele postižené povodněmi na Moravě.  Několik let pomáhá rodinám v Široké Nivě.

Od roku 1998 poskytuje občanské poradenství. V roce 2004 k poskytovaným službám přibyla osobní asistence, na podzim 2008 odlehčovací služby domácí hospicové péče a v roce 2011 nová služba KLÍČ - Centrum pro rodinu.

 

Posláním Charity ČR

je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Konkrétně tak činí formou poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci. V zahraničí pak působí i prostřednictvím rozvojové spolupráce. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení jejich celkového postavení.

 Z jakých hodnot poslání Charity ČR vychází, se dočtete zde: http://www.charita.cz/o-charite/nase-poslani/

 

Kontakty:

Mgr. Jiří Smrčka - ředitel

tel.:  728 935 362

 

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.