MDŽ: Charita má ženskou tvář a květinou ve svátek nezarmoutíš

Z azylového domu. Ilustrační snímek Jakub Žák

U příležitosti Mezinárodního dne žen, svátku úcty k ženám, připomínáme, že rovnosti žen a mužů ještě nebylo dosaženo. Ženy jsou rovněž z hlediska rizika více ohroženy chudobou více, než muži. Ženy však pracují také v Charitě. Co by jim k MDŽ udělalo radost? A co by popřály ženám, s nimiž se setkávají při vykonávání své profese? O tom více v anketě.

Letošní Tříkrálová sbírka na Pelhřimovsku předčila tu loňskou

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi i rozvoji domácí hospicové péče na Pelhřimovsku. Letošní Tříkrálová sbírka na Pelhřimovsku předčila tu loňskou. Lidé letos darovali do Tříkrálové sbírky organizované pelhřimovskou Oblastní charitou 716 906 Kč, loni to bylo 632 602 Kč. Děkujeme všem dárcům i všem, kdo se na sbírce dobrovolnicky podíleli. „Bez mnoha dospělých i dětí, kteří vyšli do lednového dne koledovat, by se sbírka neuskutečnila. Koledníků na Pelhřimovsku bylo více než 180 a obešli více než 60 obcí v okrese,“ shrnuje Mgr. Jiří Smrčka, ředitel Oblastní charity Pelhřimov.

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Adventní koncert pro Lucinku

Lucince andělNa druhou adventní neděli, 10. prosince, se v kostele Všech svatých v Kamenici n.L. uskutečnil Adventní koncert pro Lucinku. Moc děkujeme všem, kdo přispěl k uskutečnění koncertu, všem účinkujícím a všem dárcům, kteří přispěli na podporu rodiny nebo si zakoupili naše oplatky. Z každého prodaného kusu jsme věnovali 10,- Kč k výtěžku. Celkový výtěžek, 40.460,- Kč, rodina použije ve prospěch nemocné Lucinky.
Adventní koncert pro Lucinku

 

Přes šedesát svíček svítilo při vzpomínce na děti

Přes šedesát svíček svítilo při vzpomínce na děti

V neděli 10. prosince jsem spolu s vámi zapálili svíčky v den světové památky zesnulých dětí. V Kapli sv. Kříže na Kalvárii příchozí rozsvítili 65 svíček. Vzpomínkové setkání zahájila krátkým slovem Petra Marynets z Oblastní charity Pelhřimov, pokračoval pelhřimovský vikář Josef Sláčík, s nímž následovala modlitba. Denisa Vrbová zmínila potřebu péče o pozůstalé rodiče ze své role psychologa. Akci zahájily i zakončily dívky ze ZUŠ Pelhřimov nádhernými skladbami, za které jim děkujeme. A děkujeme také všem, kteří i přes sněhovou vánici přišli zapálit svíčku a uctili památku všech dětí. Nakonec se nám i venku podařilo vypustit lampion štěstí.

V Žirovnici se seniorky sešly na vánočním posezení

V Žirovnici se seniorky sešly na vánočním posezení

Spolu s městem Žirovnice uspořádal žirovnický tým charitní pečovatelské služby ve čtvrtek 7. prosince vánoční posezení pro místní seniory. Kromě společného zavzpomínání na svátky let minulých a naladění na vánoční svátky si seniorky vyrobily vánoční dekorace, zúčastnily se soutěže pana starosty a poslechly si také vystoupení pěveckého sboru Základní školy Žirovnice. Na akci, která proběhla v prostorách městského úřadu, měli pořadatelé ze stran účastnic samé kladné ohlasy. V příštím roce se budeme těšit na další příležitosti k setkání, při kterých už se sejdeme v novém komunitním domě seniorů.

Třem králům šijí pláště na SPŠ a SOU v Pelhřimově

Třem králům šijí pláště na SPŠ a SOU v Pelhřimově

Pod vedením paní Dagmar Marešové, mistrové oboru oděvní technik-návrhář šijí v těchto dnech na SPŠ a SOU Pelhřimov pláště pro koledníky lednové tříkrálové sbírky. Tu už tradičně v celém okrese Pelhřimov díky desítkám dobrovolníků pořádá Oblastní charita Pelhřimov.

„Krabice od bot“ potěší 15 dětí z rodin v nouzi na Pelhřimovsku  

„Krabice od bot“ potěší 15 dětí z rodin v nouzi na Pelhřimovsku  

Během dvou týdnů se v rámci akce „Krabice od bot“ podařilo nashromáždit dárky pro 15 dětí v rozmezí věku od 1,5 roku do 13ti let. Mottem této celostátní akce je „Udělejme na Vánoce společně radost dětem z rodinami v nouzi“ a na Pelhřimovsku ji pořádá Sbor ČCE v Moravči. Charita pomohla s vytipováním rodin v nouzi z řad klientů charitní služby KLÍČ – Centrum pro rodinu.

 

Charita uctí s veřejností památku dětí

Charita uctí s veřejností památku dětí

Pelhřimovská kaple sv. Kříže na Kalvárii bude v neděli 10. prosince 2017 patřit mezi 15 míst v republice, kde lidé rozsvítí svíčky na vzpomínkovém setkání. Právě druhá prosincová neděle je světovým dnem památky zesnulých dětí, v Pelhřimově akci „Zapalme svíčku“ letos již potřetí pořádá Oblastní charita Pelhřimov.

Charitativní adventní koncert pro Lucinku

Charitativní adventní koncert pro Lucinku

Srdečně zveme na adventní koncert, jehož celý výtěžek věnujeme na pomoc rodině s 1,5 roční onkologicky nemocnou dcerkou z blízkého okolí. Koncert bude 10. prosince od 13,30 hod v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. Vstupné dobrovolné. Děkujeme za pomoc a podporu.