Čerpání prostředků z veřejné sbírky

V roce 2017 jsme čerpali prostředky vybrané z veřejné sbírky.

Vážení a milí,

děkujeme Vám za podporu a finanční prostředky, kterými jste přispěli do veřejné sbírky. V  roce 2017 jsme část vybraných prostředků použili na platy lékařů a zdravotních sester a na náklady spojené s používáním programů pro zdravotní dokumentaci. Jednalo se o částku 70.000,- Kč.

Veřejná sbírka stále trvá. Naši činnost můžete podpořit zasláním finančních prostředků na sbírkový účet 107046957/0300.

Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.