EPP - Aplikace pro podporu organizací pohybem

Víte, že nás můžete podpořit skrze aplikaci EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ​.

Jednoduše aplikaci zapněte, až si půjdete třeba zaběhat nebo se jentak projít a sbírejte body. Ty nám pak skrze aplikaci přiřadíte. Po nasbírání dostatečného množství bodů nám Nadace ČEZ daruje 80 000,- Kč.

Děkujeme za Vaši pomoc!

EPP

EPP

Oblastní charita Pelhřimov poskytuje pět sociálních služeb, mimo jiné také Charitní pečovatelskou službu na Pelhřimovsku a Žirovnicku. Cílem služby je pomoci dospělým lidem se sníženou soběstačností s činnostmi, které si nezvládnou obstarat sami, ať už z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Pečovatelky dochází do domácností klientů. V rámci služby podporujeme zachování životního stylu a návyků, pomáháme s osobní hygienou, se zajištěním chodu domácnosti (úklid, nákupy atd.), zajišťujeme také dovoz, ohřátí a podání stravy. Doprovázíme k lékaři, na poštu, na úřady apod. Ke klientům přistupujeme individuálně a s respektem. Služba se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Nadační příspěvek by byl využit na mzdové náklady zaměstnanců služby. 

Cílová částka je 80 000,- Kč. 

Děkujeme, za Vaši podporu.