Hlavně aby nebyl nemocný sám, zaznělo na hospicových dnech

Hlavně aby nebyl nemocný sám, zaznělo na hospicových dnech

Pro odbornou, ale i širokou veřejnost pořádala Oblastní charita Pelhřimov v týdnu od 6. listopadu hned několik akcí v rámci šestého ročníku Dnů domácí hospicové péče.

V pondělí 6. listopadu dopoledne se studenti pelhřimovského gymnázia zapojili přednáškou "Sešit pro děti, kterým někdo zemřel". V 17 hodin sloužil Mši svatou v kostele sv. Bartoloměje želivský opat Jáchym Šimek. Ten se pak také setkal s veřejností v Městské knihovně Pelhřimov, kde zaznělo spoustu jeho moudrých a laskavých slov. Nechyběly jeho životní zkušenosti, zajímavé literární zdroje, vysvětlení pojmů spojených s hospicovou péčí nebo to, že i smrt může být krásná. Jako nejdůležitější fakt opat připomněl, že umírající by především neměli být sami.

Na úterní konferenci s názvem „Hospicová péče se netýká pouze dospělých“ určenou nejen pro odbornou veřejnost se v prostorách Městského úřadu sešly zhruba čtyři desítky účastníků. První dva bloky byly věnované dětské paliativní péči. „Poslední třetí blok jsme zaměřili na paliativní péči doma, v domově pro seniory a v nemocnici. Posluchači mohli porovnat paliativní péči u dětí z několika pohledů, protože v čele řečníků se vystřídali vrchní sestra novorozenecké JIP, sociální pracovnice, zdravotní sestra mobilního hospice a také zástupci Zlaté rybky, která plní přání nemocným dětem,“ přibližuje Mgr. Markéta Fuchsová, koordinátorka Dnů domácí hospicové péče z Oblastní charity Pelhřimov, a pokračuje: „Téma bylo těžké a došlo i na slzy. Moc rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, že se o toto nelehké téma zajímají a chtějí se v této oblasti profesně vzdělávat.“

Čtvrteční workshop v pelhřimovské nemocnici patřil pracovníkům z gynekologicko- porodnického oddělení a navázal na téma perinatální hospicové péče, péče o mrtvě narozené dítě a péče o rodičku po ztrátě dítěte. Domácí hospicovou péči Iris zastupoval multidisciplinární tým Oblastní charity Pelhřimov ve složení MUDr. Vendula Mazancová, sociální pracovnice Jana Kůrková, koordinátor projektu Mgr. Markéta Fuchsová, psycholožka Mgr. Denisa Vrbová a zdravotní sestra Petra Marynets, DiS. Z gynekologicko–porodnického oddělení se pracovního setkání zúčastnil primář MUDr. Tomáš Svoboda s vrchní sestrou Bc. Jitkou Plášilovou, s další lékařkou a sestrou z oddělení. Cílem setkání bylo hlavně zmapovat potřeby porodnicko-gynekologického oddělení. „Mluvili jsme o tom, jak nyní probíhá porod plodu bez srdeční akce nebo s vadou neslučitelnou se životem. Účastníci se shodli na tom, že péče o ženy po ztrátě dítěte je v pelhřimovské nemocnici zajištěna, ale zatím chybí potřebná návaznost po propuštění. V nemocnici by uvítali psychologa, který by s rodinami mluvil, ocenili by větší propojení s úřady zajištěné zdravotně–sociálním pracovníkem. Prvním krokem ke změně je ovšem vzdělání pracovníků v dané problematice. Na závěr přínosného setkání padly jasné kroky, které by gynekologicko-porodnické oddělení uvítalo, a bylo tak lépe postaráno o celé rodiny po ztrátě dítěte.

Na závěr týdne se v pátek 10. listopadu v rámci Dnů domácí hospicové péče již popáté setkali pracovníci pelhřimovské charity s pozůstalými na akci „Plamínek vzpomínek“. V úvodu setkání v městské knihovně zazněly skladby studentů ZUŠ pod vedením paní Viktorie Fukové a paní Evy Chýnové. Na hudební začátek navázal duchovním slovem pelhřimovský vikář Mgr. Josef Sláčík, který svou řeč zakončil společnou modlitbou. Setkání nebylo jen v duchu smutných vzpomínek, ale zavzpomínalo se i s úsměvem na mládí, plesy a zábavy.