Hračky a oblečení od košetických školáků pomůže rodinám v nouzi

Předání sbírky ZŠ Košetice

Žáci 6. třídy školy v Košeticích ukázali, že myslí na druhé. Uspořádali totiž sbírku pro Charitní záchrannou síť, službu Oblastní charity Pelhřimov, kterou využívají lidé v hmotné nouzi.

Darované věci naplnily na dvě desítky tašek a pytlů, které se sotva vešly do čerstvě pokřtěné dodávky dobrovolných hasičů. V ní přijela věci předat skupinka sedmi žáků v čele se zástupkyní ředitele košetické školy Bohumilou Kobrlovou. „Dětem jsem v rámci výuky vyprávěla o potravinových sbírkách a činnosti Charity. Ke sbírce jsem je však neponoukala, byl to čistě jejich nápad,“ pochválila šesťáky zástupkyně a dodala, že nešlo o první ani poslední dobročinnou akci, do níž se děti dobrovolně zapojily.

„Hračky a oblečení pro lidi v nouzi jsme ve škole sbírali týden. Sami jsme byli překvapení, kolik se toho sešlo. Část plyšáků jsme dali stranou a povezeme je do dětského domova,“ podotkl žák Kuba, zvolený za mluvčího skupiny.

Poté, co zástupci Oblastní charity Pelhřimov návštěvě náležitě poděkovali a provedli ji skladem materiální pomoci, se děti zhostily důležitého úkolu. Samy připravily k výdeji potraviny a drogerii pro čtyřčlennou rodinu. „Protože se mi líbí jejich rozmanitý výběr, nebudu na obsahu nic měnit a takto krabice předám,“ ocenila pracovnice Charitní záchranné sítě Jana Čechová, že žáci potřeby rodiny důkladně promysleli.

Související galerie