Jaroslav Dušek podpořil pelhřimovskou hospicovou péči

Jaroslav Dušek podpořil pelhřimovskou hospicovou péči

Herec Jaroslav Dušek přijal pozvání pelhřimovské charity a v sobotu 17. listopadu 2017 přijel do Pelhřimova se svým úspěšným představením Čtyři dohody. Benefiční divadelní představení pomohlo podpořit charitní službu Domácí hospicové péče IRIS.

Právě benefiční akce Jaroslav Dušek upřednostňuje, a také díky tomu pozvání do Pelhřimova přijal. Divadelní večer v pátek 17. listopadu zakončil letošní Dny domácí hospicové péče, které pelhřimovská charita již pošesté pořádala. Jak zaznělo z jeviště Divadla Lubomíra Lipského hned v úvodním slovu Mgr. Markéty Fuchsové, organizátorky akce z Oblastní charity Pelhřimov, 80 procent lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 procent lidí doma zemře. Tuto smutnou skutečnost se snaží domácí hospic pelhřimovské charity změnit. Práce mobilního hospice je založena na práci lékařů, sociálních pracovníků, duchovního, psychologa a také osobní asistentek a zdravotních sester. „Díky pelhřimovským firmám a také kulturnímu zařízení, které toto benefiční představení podpořily, tak může výtěžek z akce přispět na provoz Domácí hospicové péče,“ zmiňuje Bc. Martina Kábelová, ředitelka Oblastní charity Pelhřimov.

Foto: část týmu Domácí hospicové péče IRIS Pelhřimov s Jaroslavem Duškem (zleva Mgr. Markéta Fuchsová, Anna Řádová, Jaroslav Dušek, Lenka Jüpnerová, MUDr. Vendula Mazancová