Nové auto Škoda Citigo

Díky výrazné podpoře Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, mohla Oblastní charita Pelhřimov zakoupit nový automobil Škoda Citigo.

Škoda Citigo

Automobil byl zakoupen v březnu 2018 a od té doby slouží pro potřeby všech pěti registrovaných služeb, které Oblastní charita Pelhřimov poskytuje (charitní osobní asistence, charitní pečovatelská služba, odlehčovací služby - domácí hospicová péče Iris, občanská poradna, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klíč - centrum pro rodinu).

Díky tomuto automobilu má charita k dispozici bezpečný automobil pro včasné dojezdy ke klientům (i v případě pohotovostí) a pro odvoz klientů např. při doprovodech k lékařům či na úřady, čímž klientům mimo jiné zprostředkuje kontakt se společenským prostředím a napomáhá jim v setrvání v jejich domácím prostředí. Díky automobilu bude zachována dostupnost služeb a jejich kvalita, dochází k zefektivňování poskytovaných služeb.

Děkujeme!

 

Fond Vysočiny

Související galerie