Pelhřimovskou charitu navštívil senátor Štěch

Pelhřimovskou charitu navštívil senátor Štěch

Dne 13. listopadu přivítala ředitelka Oblastní charity Pelhřimov vzácnou návštěvu – předsedu Senátu Parlamentu České republiky, pana Milana Štěcha. Senátor se živě zajímal o služby, které Charita poskytuje, zejména o terénní služby pro rodiny v nouzi a o domácí hospicovou péči.

Zmínil i osobní pozitivní zkušenost s hospicovou péčí ve vlastní rodině. Diskutovaným problémem bylo financování hospicové péče – pelhřimovské charitě se doposud nepodařilo získat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a proto je nutné neustále hledat prostředky na dofinancování péče ze soukromých zdrojů – darů firem a jednotlivců. Senátor Štěch se v této souvislosti též dotázal na míru podpory Charity ze strany místních firem. Ta v současné době není příliš rozvinutá, i když rok od roku se spolupráce mezi ziskovým sektorem a pelhřimovskou Charitou zlepšuje a nabývá na významu. Ředitelka Kábelová zvláště vyzdvihla filantropické aktivity pelhřimovské firmy Proofest, pod jejímiž křídly nyní vzniká nadační fond pro podporu neziskových aktivit na Pelhřimovsku.