PF 2019

PF 2019

Ještě než vkročíme do nového roku, patří se vyjádřit naši vděčnost všem, kteří letos podpořili činnost Oblastní charity Pelhřimov a zprostředkovaně tak pomohli potřebným. Zachovejte nám, prosím, svou přízeň i nadále. Děkujeme!

pf_2019