Podpora finanční gramotnosti studentů základních a středních škol 2017

Město Pelhřimov ve spolupráci s Oblastní charitou Pelhřimov vytvořilo a zrealizovalo projekt „Podpora finanční gramotnosti studentů základních a středních škol 2017“.

Partneři

Město Pelhřimov ve spolupráci s Oblastní charitou Pelhřimov vytvořilo a zrealizovalo projekt „Podpora finanční gramotnosti studentů základních a středních škol 2017“. Na pokrytí části nákladů spojených s realizací tohoto projektu byla městu schválena účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Prevence kriminality 2017“.

Více informací zde.