Udělejme na Vánoce společně radost dětem z rodin v nouzi

Udělejme na Vánoce společně radost dětem z rodin v nouzi

Pelhřimovská charita spolupracuje s DIAKONIÍ ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ na akci s názvem „Krabice od bot“. Konkrétně spolupracujeme se Sborem ČCE v Moravči.

Jak to funguje?
Společně s dětmi vezmete krabici od bot, dáte do ní dárky: hračky, pastelky, oblečení apod. Krabici pěkně zabalíte, čitelně na ni napíšete, pro koho se dárky hodí - chlapec, dívka (věk). V současné době hledáme dárky pro klienty charitní služby KLÍČ – Centrum pro rodinu. Z rodin našich klientů jsme vytipovali 15 dětí (4 už jsou zamluvené): chlapci ve věku 5 let, 6 let, 6 let, 7 let, 9 let, 10 let, 10 let, 11 let a 13 let a dívky ve věku 7 let a 9 let. Pokud chcete některé dítko potěšit vaší krabicí od bot, můžete si rezervovat dítě z rodiny v nouzi a domluvit možné předání na emailu paní Lucie Křivohlavé kualka@seznam.cz nebo na telefonu 561 110 366,

Pokud máte dárek z jiné věkové kategorie, lze se domluvit individuálně. Dárky budeme shromažďovat ideálně do 30. 11. 2017. Odevzdávat je možno v Moravči nebo Pelhřimově, ZŠ Krásovy Domky, Parkoviště KD Máj apod. dle další domluvy s paní Křivohlavou, viz kontakt výše.

O službě KLÍČ – Centrum pro rodinu: Je to bezplatná terénní sociální služba pro rodiny v nouzi při Oblastní charitě Pelhřimov. Služba je určena nejen rodinám s nezletilými dětmi, ale také těhotným ženám nebo rodičům, kteří jsou od svých dětí odloučeni (např. vyrůstají v dětském domově). Většinou se věnujeme těmto oblastem: výchova a vzdělávání dětí, hospodaření rodiny včetně dluhů, vhodné zaměstnání a bydlení, upevňování hygienických návyků při péči o děti i o domácnost. Působíme na území bývalého okresu Pelhřimov mimo Humpolecka.

V loňském roce se do celostátního projektu „Krabice od bot“ 47 sběrných míst a krabice od bot s dárky potěšila 9 923 rodin a dětí. Více také na http://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/#vysocina.