Pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Náměstí Svobody 2, Pacov 39501

Provozní doba

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin a po vzájemné domluvě. Přesný čas vykonání úkonu domluví klient se sociální pracovnicí. Čas, četnost a rozsah je sjednán s klientem individuálně, podle jeho aktuální potřeby. Vychází z  jeho potřeb, ale vždy s ohledem na možnosti poskytovatele. Čas, četnost a rozsah je uveden v individuálním plánu klienta. Změna v poskytování služby musí být oznámena minimálně dva pracovní dny předem. Čas dovozu stravy je stanoven pouze orientačně a může být zpožděn vzhledem k dopravní situaci, výběru plateb, zdržení na trase z důvodu nepřítomnosti jiného strávníka, nebo jiného ohrožení na zdraví či životě, poruše na vozidle, personálnímu zajištění apod.

Oblast působnosti

Poskytujeme terénní službu v domácnostech osob se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Těmto lidem pomáháme např. s hygienou, úklidem, při podávání stravy. Zajišťujeme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda. Služba je zpoplatněna.

Cílová skupina

Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, které z důvodu snížené soběstačnosti vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.

Působnost služby

Služba je poskytována ve městě Pacov a v okolních obcích na území Kraje Vysočina do maximální vzdálenosti 15 km od Pacova.

Na koho se můžete obrátit

Hana Adamová

pracovnice v sociálních službách
Tel.: 565 443 220

Pavla Hájková

pracovnice v sociálních službách
Tel.: 565 443 220

Klára Čmuchová

pracovnice v sociálních službách
Tel.: 565 443 220

Miroslava Rokosová

pracovnice v sociálních službách
Tel.: 565 443 220

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Pacov

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
terénní

Registrační číslo služby
2581376

Poslání a cíle

Pečovatelská služba Charity Pacov usiluje o to, aby senioři a zdravotně postižení z Pacova a okolních obcí mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Zásady

Poskytované služby jsou postaveny na základech individuality, bezpečnosti, dostupnosti, odbornosti, podpory a rovnosti. Při plánování služby vycházíme z potřeb a přání klienta. Máme vypracovanou metodiku k poskytování služeb. Pokud nebude služba provedena dle této metodiky, má klient právo podat stížnost.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

  • doprava služebním vozidlem  
  • zapůjčení jídlonosičů 
  • jídelní lístek 
  • zapůjčení zdravotní pomůcky
  • zprostředkování duchovních služeb  

Další informace

terénní služba