Tříkrálovou sbírku 2019 zahájily kolednice v domově pro seniory

Tříkrálová sbírka 2019 v DpSP

Tři králové už v Pelhřimově vyrazili na koledu. Rolí Kašpara, Melichara a Baltazara se ve čtvrtek dopoledne ochotně ujaly dívky z místního skautského oddílu, které zazpívaly a popřály do nového roku obyvatelům domova pro seniory.

Děkujeme jak skautkám za koledu, tak seniorům za jejich příspěvky do kasičky!

Související galerie