Pečovatelská služba


  • Tel.: 565 322 539, 728 752 743
 
Sídliště 685, Žirovnice, 394 68 Vedoucí služby: Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Pedikúra

Doprovod s použitím služebního automobilu

.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí pečovatelské služby Bc. Jana Rumanovská, DiS. - sociální pracovnice Bc. Markéta Přibylová - sociální pracovnice
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz