Podpořte nás

 

Ačkoliv není Oblastní charita Pelhřimov výdělečnou organizací, k poskytování svých služeb na pelhřimovsku potřebuje i tak finanční prostředky, mají-li být služby poskytovány co nejkvalitněji a nejprofesionálněji. Proto jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naší práci. Zachování důvěry je jedním z našich cílů, a proto doufáme, že nezklameme naše stávající a budoucí dárce a příznivce. Všem patří naše upřímné díky.

Podpora neziskových organizací fyzickými i právnickými osobami je projevem vzájemné mezilidské solidarity a ukázkou morálních hodnot lidského společenství. Pokud chcete pomoci a hledáte způsob jak, můžete se obrátit na nás.

 

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

 

Formy podpory

finanční dary:

 • veřejná sbírka Pomozte nám pomáhat - číslo účtu 115-451000237/0100
 • hotovost do veřejné sbírky přes pokladnu Oblastní charity Pelhřimov
 • darování jednorázové nebo pravidelné měsíční či roční částky přes portál darujme.cz

                  

                 materiální dary: Vámi darované věci dostávají sociálně potřební občané
                  

                     • zachovalý textil (ložní prádlo, ručníky), oděvy, obuv
                     • drogistické zboží
                     • trvanlivé potraviny do data spotřeby
                     • funkční výpočetní technika a elektronika
                     • kancelářské zboží a spotřební materiál
                     • předměty pro vybavení domácnosti – funkční sporáky, ledničky, pračky, žehličky, varné konvice a jiné spotřebiče
                     • věci pro děti – zachovalé hračky, dětské kočárky, dětské autosedačky, apod.

                 V případě darování rozměrnějšího předmětu prosíme nejprve o telefonickou domluvu na tel.: 565 322 539.

                   

                 Církevní sbírky

                 Církevní sbírky pro Diecézní charitu České Budějovice povoluje a vyhlašuje každý rok českobudějovický biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka. Mimo to se vyhlašují mimořádné humanitární sbírky a to dle potřeby. Každoročně probíhá v období Tří králů charitní Tříkrálová sbírka.

                  

                  

                 Podporují nás:

                  

                                                   

                  

                  Fond Vysočiny                                      

                             

                            

                  

                                      

                        Hořepník                                     Pelhřimov                                Humpolec

                  Hořepník                   Pelhřimov – znak                       

                  

                 Vyskytná              Střítež u Božejova              Rynárec

                 Obchodní akademie Praha

                 STRAKA BARVY