Neshody s matkou dívku málem vyhnaly na ulici
17. srpna 2022 Aktuálně

Neshody s matkou dívku málem vyhnaly na ulici

O situaci osmnáctileté slečny Martiny se sociální pracovnice Charitní záchranné sítě poprvé doslechla od pracovnice pelhřimovského městského úřadu, kterou dívka vyhledala, když ji její matka vyhodila z bytu.

Následovala společná schůzka, kde děvče vylíčilo svůj příběh i zaměstnankyni Charity. Slečna Martina prý kvůli dlouhodobým neshodám s matkou dokonce předčasně ukončila studium na střední škole. Nyní, po vyhození z bytu, se najednou ocitla bez zázemí i financí a hrozilo, že zůstane na ulici. Naštěstí se však obrátila na správné místo.

Pracovnice úřadu dívce vyřídila možnost ubytování v Domě na půl cesty v Havlíčkově Brodě, jenže tu byl zádrhel. Sotva plnoletá slečna neměla peníze ani na uhrazení cesty do Brodu. Další nutné výdaje představovala úhrada výpisu ze zdravotní dokumentace a lékařské vstupní prohlídky, které jsou pro nástup do Domu na půl cesty nezbytné. Aby toho nebylo málo, vše se odehrávalo koncem týdne. Lékařskou zprávu měla Martina dostat v pátek a o víkendu není nástup možný, odjezd do Brodu musel počkat na pondělí.

Pracovnice městského úřadu děvčeti zajistila i přechodné ubytování. Charitní pracovnice provedla sociální šetření, které předchází každému čerpání finanční pomoci z Tříkrálové sbírky. Zaplacení nákladů na ubytování i cestovné ředitel Charity Pelhřimov schválil a z Charitní záchranné sítě dostala Martina i potravinovou a materiální pomoc a také základní domácí potřeby. Odjezd do Havlíčkova Brodu nadešel dle plánu a v Domě na půl cesty začala dívka svůj „nový život“.

Bc. Jana Žižková DiS.

vedoucí Občanské poradny Pelhřimov a Charitní záchranné sítě
Tel.: 722 073 059 E-mail: c.qy_1~4_hEkU.56LTCo26ha8hIhT65j4mnhTj