Půjčovna kompenzačních pomůcek

KP

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí zapůjčení vybavení potřebného k péči o nemocného člověka v domácím prostředí.

CÍLEM JE

  • umožnit klientům, aby po dobu své nemoci nebo nemohoucnosti mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí
  • zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby jak pro samotné nemocné, tak i pro osoby o ně pečující
  • podpořit soběstačnost a nezávislost osob, které pomůcky potřebují

KOMU PŮJČUJEME

  • všem, kdo potřebují nějakou pomůcku využít (seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech)
  • rodinným příslušníkům k usnadnění péče o jejich blízké v domácím prostředí

CO NABÍZÍME

  • poradenství ve výběru vhodné pomůcky
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek, zdravotních a ošetřovatelských pomůcek vhodných pro následnou a domácí péči (hygiena a pohodlí, lůžka a doplňky k lůžku, antidekubitní pomůcky, rehabilitační pomůcky, přístroje)
  • krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení

JAK PŮJČUJEME

Pomůcku si můžete zapůjčit v půjčovně pomůcek Charity Pelhřimov v Solní ulici (areál městské tržnice) v otevíracích hodinách.
Před návštěvou je možné si ověřit dostupnost pomůcky na níže uvedených kontaktech.
Pomůcky půjčujeme na základě uzavření nájemní smlouvy a složení zálohy. Výše zálohy 1000–2000 Kč dle zapůjčené pomůcky. Po vrácení pomůcky se záloha vrací.
Pro zapůjčení pomůcek není nutné jejich předepsání lékařem.

KE STAŽENÍ

Pravidla pro nájem KP

Ceník kompenzačních pomůcek

 

KONTAKT

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek: Bc. Veronika Kovářová
tel.: +420 607 776 944
e-mail: kp@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba

úterý  12:00–16:00 (po předchozí domluvě lze prodloužit do 17:00)
čtvrtek   8:00–12:00

Děkujeme za podporu

Činnost Charity Pelhřimov je financována z dotací, grantů, nadačních příspěvků a darů individuálních a firemních dárců. Seznam našich partnerů najdete zde.