Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním NZDM Spirála je poskytovat bezpečné zázemí pro trávení volného času, podporu a odbornou pomoc při řešení problémů dětem a mladým lidem z Pacovska, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poskytovaných služeb pomáháme předcházet sociálním a dalším rizikům plynoucím z jejich životního stylu a podporujeme motivaci k zodpovědnosti k vlastnímu životu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 10 do 20 let, kteří:

 • zažívají náročné životní situace (zátěž vycházející z procesu dospívání, problémy ve škole, v rodině, s vrstevníky atd.)
 • jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (šikana, závislosti, domácí násilí atd.)
 • tráví volný čas pasivním způsobem, hledají alternativy volnočasového vyžití a mají snahu se rozvíjet

NAŠE CÍLE

 • vytvářet bezpečný prostor a motivující podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže
 • pomáhat předcházet sociálním a zdravotním rizikům plynoucím ze životního stylu dětí a mládeže
 • poskytovat dětem a mládeži podporu a pomoc plynoucí z jejich individuálních potřeb a v případě potřeby jim zprostředkovat navazující odborné řešení problémů
 • posilovat sociální dovednosti dětí a mládeže a podporovat je v aktivním řešení složitých životních situací

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Dobrovolnost (délka pobytu je omezena pouze otevírací dobou, účast na aktivitách je dobrovolná)
 • Bezplatnost (služby jsou poskytovány zdarma)
 • Anonymita (nevyžadujeme osobní údaje)
 • Bezpečný prostor pro trávení volného času
 • Mlčenlivost (bez souhlasu uživatelů služby neposkytujeme informace třetí osobě)
 • Dostupnost (snažíme se co nejvíce snižovat místní, časové, psychologické a další překážky, které by bránily využívání našich služeb)
 • Respekt jakékoli náboženské, sexuální orientace, barvy pleti i názorové odlišnosti
 • Individuální přístup (maximální podpora při naplňování individuálních potřeb a přání uživatelů, individuální podpora při řešení problémů)
 • Důraz na lidská práva a důstojnost
 • Respekt jedinečnosti každého uživatele služeb

CO NABÍZÍME

 • bezpečný prostor pro trávení volného času, relax, sdílení zážitků, navazování kontaktů apod.
 • možnost realizace různých volnočasových aktivit (ping-pong, basketbal, fotbálek, kulečník, PS, šipky, stolní hry, aj.)
 • bezpečný prostor pro diskrétní řešení problémů
 • informační servis a poradenství (škola, šikana, problémy v rodině, hledání brigád a práce, rizika užívání návykových látek, …)
 • pomoc s úkoly a přípravou do školy
 • pomoc v krizi, zajištění odborné pomoci
 • preventivní programy v zařízení
 • jednorázové akce a výjezdy
 • pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi (škola, OSPOD, …) + doprovod, pomoc v kontaktu s blízkými osobami
 • skupinovou práci zaměřenou na rozvoj komunikace, spolupráce a dalších sociálních dovedností

KONTAKT

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

náměstí Svobody 2, 395 01 Pacov

vedoucí služby: Mgr. Ivana Šmilauerová
tel.: +420 607 855 122
e-mail: vedouci.nzdm@pelhrimov.charita.cz

sociální pracovnice: Mgr. Pavlína Fialová

tel. služby: +420 731 562 681
e-mail služby: spirala@pelhrimov.charita.cz
Facebook

Provozní doba

Pondělí 12:00–17:30
Úterý 12:00–17:30
Středa 12:00–16:00
Čtvrtek 12:00–17:30
Pátek 12:00–16:00


Provozní doba o letních prázdninách

Pondělí 11:00–17:00
Úterý 11:00–17:00
Středa 11:00–16:00
Čtvrtek 11:00–17:00
Pátek 11:00–16:00

Děkujeme za podporu

Činnost Charity Pelhřimov je financována z dotací, grantů, nadačních příspěvků a darů individuálních a firemních dárců. Seznam našich partnerů najdete zde.