Občanská poradna Pelhřimov

OP

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny Pelhřimov je pomáhat lidem, aby si byli vědomi svých práv a povinností a dokázali je uplatňovat, aby se orientovali ve své životní situaci a možnostech jejího řešení a aby byli nezávislými, informovanými občany, kteří jsou schopni řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a nést následky svých rozhodnutí.

Jsme členem Asociace občanských poradenakreditovanou osobou pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

CÍLE

 • pomoci uživateli orientovat se v jeho situaci
 • poskytnout uživateli informace o jeho právech a povinnostech a podporovat ho v jejich uplatňování
 • nabízet možnosti řešení uživatelovy situace
 • vést uživatele k odpovědnému rozhodování
 • informovat uživatele o možných důsledcích jeho rozhodnutí
 • doprovázet uživatele po celou dobu řešení jeho situace, pokud o to bude stát

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena:

 • občanům starším 16 let, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání či politického přesvědčení
 • těm, kteří nejsou znalí svých práv a povinností
 • těm, kteří hledají informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů

Jsme tu pro občany, kteří potřebují informaci, radu či podporu zejména V TĚCHTO OBLASTECH

 • rodinný rozpočet, dluhy, exekuce, insolvence
 • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodinné (rozvod, výživné) a mezilidské vztahy
 • sociální dávky
 • občanská práva

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

 • sestavit návrh na povolení oddlužení
 • informovat Vás, jak je daná problematika upravena zákonem
 • zvážit společně různé možnosti řešení, jejich klady a zápory
 • doprovodit Vás na jednání s úřady a třetími osobami
 • nasměrovat Vás na další potřebnou pomoc

CO PRO VÁS NEMŮŽEME UDĚLAT

 • vypočítat důchody, pojištění, dávek státní sociální podpory a sociální péče, daní, mezd, dovolené
 • radit v komerčních záležitostech
 • zastupovat u soudu

PRINCIPY

 • BEZPLATNOST – Občanské poradenství je zásadně bezplatné. Každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen nedostatkem finančních prostředků.
 • DISKRÉTNOST – Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Klient může vystupovat anonymně. Poradci nejsou zproštěni ohlašovací povinnosti. Poradci jsou také povinni na písemnou žádost sdělit orgánu sociálněprávní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálněprávní ochrany.
 • NESTRANNOST – Služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • NEZÁVISLOST – Občanská poradna poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel má právo:

 • uzavřít smlouvu o poskytování služby v písemné podobě
 • vystupovat anonymně
 • na zachování principu bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti po celou dobu čerpání služby
 • čerpat službu v souladu se zákonem o sociálních službách
 • čerpat službu v souladu s vymezenou dobou poskytování služby
 • čerpat službu osobně, telefonicky nebo písemně (e-mailem, dopisem)
 • čerpat službu ve své domácnosti (tj. terénní formou), pokud splňuje dané podmínky
 • ukončit čerpání kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností
 • podat stížnost na postup poradny, chování poradců, kvalitu či rozsah poskytnutých informací či na jakýkoli další aspekt činnosti poradny

Uživatel má povinnost:

 • dostavit se na domluvenou konzultaci
 • odvolat konzultaci s předstihem alespoň 1 dne (pokud je to možné), a to osobně, telefonicky či e-mailem kterémukoli pracovníkovi poradny
 • zdržet se na půdě Občanské poradny Pelhřimov agresivních projevů vůči lidem i majetku
 • dostavit se na konzultaci ve stavu, kdy je schopen běžné komunikace (je vyloučeno poskytnout konzultaci osobě ve stavu těžké opilosti či pod vlivem jiných návykových látek)

KE STAŽENÍ

Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a připomínek

Vyřízené stížnosti


KONTAKT

Občanská poradna Pelhřimov

adresa: Pražská 127, budova č. 5, 
393 01 Pelhřimov


tel.: 565 327 110, 720 417 850
e-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba (pouze pro objednané)

Pondělí 8:00–11:00 12:00–17:00
Úterý 8:00–13:00  
Středa 8:00–11:00 12:00–17:00
Čtvrtek 8:00–13:00  
Pátek zavřeno

Provozní doba o svátcích

Občanská poradna Pelhřimov
– pobočka Pacov

adresa: Španovského 319, 
Komunitní centrum Pacov, 395 01 Pacov

tel.: 724 985 294
e-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba **

Středa 10:00–11:30 12:00–17:00
Na osobní konzultaci doporučujeme se předem telefonicky nebo e-mailem objednat. Poslední uživatel je přijímán nejméně 30 minut před koncem provozní doby.

Provozní doba o svátcích

Občanskou poradnu Pelhřimov a její pobočku v Pacově podporují:

Operační program Zaměstnanost
MPSV   Kraj Vysočina
Pelhřimov   Pacov
podpořilo město Pacov