Občanská poradna Pelhřimov

OP

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny Pelhřimov je pomáhat lidem, aby si byli vědomi svých práv a povinností a dokázali je uplatňovat, aby se orientovali ve své životní situaci a možnostech jejího řešení a aby byli nezávislými, informovanými občany, kteří jsou schopni řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a nést následky svých rozhodnutí.

Jsme členem Asociace občanských poradenakreditovanou osobou pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

CÍLE

 • pomoci uživateli orientovat se v jeho situaci
 • poskytnout uživateli informace o jeho právech a povinnostech a podporovat ho v jejich uplatňování
 • nabízet možnosti řešení uživatelovy situace
 • vést uživatele k odpovědnému rozhodování
 • informovat uživatele o možných důsledcích jeho rozhodnutí
 • doprovázet uživatele po celou dobu řešení jeho situace, pokud o to bude stát

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena:

 • občanům starším 16 let, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání či politického přesvědčení
 • těm, kteří nejsou znalí svých práv a povinností
 • těm, kteří hledají informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů

Jsme tu pro občany, kteří potřebují informaci, radu či podporu zejména V TĚCHTO OBLASTECH

 • rodinný rozpočet, dluhy, exekuce, insolvence
 • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodinné (rozvod, výživné) a mezilidské vztahy
 • sociální dávky
 • občanská práva

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

 • sestavit návrh na povolení oddlužení
 • informovat Vás, jak je daná problematika upravena zákonem
 • zvážit společně různé možnosti řešení, jejich klady a zápory
 • doprovodit Vás na jednání s úřady a třetími osobami
 • nasměrovat Vás na další potřebnou pomoc

CO PRO VÁS NEMŮŽEME UDĚLAT

 • vypočítat důchody, pojištění, dávek státní sociální podpory a sociální péče, daní, mezd, dovolené
 • radit v komerčních záležitostech
 • zastupovat u soudu

PRINCIPY

 • BEZPLATNOST – poradenství je poskytováno bezplatně, od klientů se neočekává poskytnutí odměny, daru nebo protislužby.
 • NEZÁVISLOST – poradenství je poskytováno v souladu se zájmy klienta, nezávisle na vnějších vlivech, na zájmech poradny a třetích osob.
 • DŮVĚRNOST – poradenství umožňuje klientům vystupovat anonymně a o všech skutečnostech týkajících se klienta je zachována mlčenlivost, kromě zákonem stanovených situací.
 • NESTRANNOST – poradenství klienta nediskriminuje v žádné oblasti, je objektivní a respektuje individuální odlišnosti klienta.
 • KOMPLEXNOST – poradenství je poskytováno tak, aby zohledňovalo celkovou situaci klienta.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel má právo:

 • uzavřít smlouvu o poskytování služby v písemné podobě
 • vystupovat anonymně
 • na zachování principu bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti po celou dobu čerpání služby
 • čerpat službu v souladu se zákonem o sociálních službách
 • čerpat službu v souladu s vymezenou dobou poskytování služby
 • čerpat službu osobně, telefonicky nebo písemně (e-mailem, dopisem)
 • čerpat službu ve své domácnosti (tj. terénní formou), pokud splňuje dané podmínky
 • ukončit čerpání kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností
 • podat stížnost na postup poradny, chování poradců, kvalitu či rozsah poskytnutých informací či na jakýkoli další aspekt činnosti poradny

Uživatel má povinnost:

 • dostavit se na domluvenou konzultaci
 • odvolat konzultaci s předstihem alespoň 1 dne (pokud je to možné), a to osobně, telefonicky či e-mailem kterémukoli pracovníkovi poradny
 • zdržet se na půdě Občanské poradny Pelhřimov agresivních projevů vůči lidem i majetku
 • dostavit se na konzultaci ve stavu, kdy je schopen běžné komunikace (je vyloučeno poskytnout konzultaci osobě ve stavu těžké opilosti či pod vlivem jiných návykových látek)

KE STAŽENÍ

Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a připomínek

Vyřízené stížnosti

 

KONTAKT

Občanská poradna Pelhřimov

Pražská 127, budova č. 5, 
393 01 Pelhřimov


tel.: 565 327 110, 720 417 850
e-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba (pouze pro objednané)

Pondělí 8:00–11:00 12:00–17:00
Úterý 8:00–13:00  
Středa 8:00–11:00 12:00–17:00
Čtvrtek 8:00–13:00  
Pátek zavřeno

Občanská poradna Pelhřimov
– pobočka Pacov

Španovského 319, 
Komunitní centrum Pacov, 395 01 Pacov

tel.: 724 985 294
e-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz

Provozní doba

Středa 10:00–11:30 12:00–17:00
Na osobní konzultaci doporučujeme se předem telefonicky nebo e-mailem objednat. Poslední uživatel je přijímán nejméně 30 minut před koncem provozní doby.

Děkujeme za podporu

Činnost Charity Pelhřimov je financována z dotací, grantů, nadačních příspěvků a darů individuálních a firemních dárců. Seznam našich partnerů najdete zde.

Pobočku Občanské poradny Pelhřimov v Pacově podpořilo město Pacov.