Kdo jsme

Charita Pelhřimov byla založena v roce 1992 jako dobrovolné sdružení věřících římskokatolické farnosti sv. Bartoloměje v Pelhřimově. V prvním období se zaměřila na poskytování humanitární pomoci do tehdejší válkou zmítané Jugoslávie a na poskytování vzájemné výpomoci na území farnosti sv. Bartoloměje.
K 1. 11. 1994 byla Farní charita Pelhřimov oficiálně zřízena Biskupstvím českobudějovickým, zastoupeným biskupem ThDr. Antonínem Liškou  jako účelové zařízení církve dle § 6, odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. Je součástí Diecézní charity České Budějovice. Působnost Farní charity byla v té době vymezena územím farnosti Pelhřimov a okolí.
Ke 12. 10. 1999 je registrována v Rejstříku církevních právnických osob jako samostatný subjekt.
Od 1. 1. 2004 došlo ke změně názvu na Oblastní charitu Pelhřimov, oblast působnosti byla rozšířena na farnosti Božejov, Červená Řečice, Dušejov, Horní Cerekev, Hořepník, Chvojnov, Košetice, Křešín, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Onšov, Rynárec, Vyskytná  a Zachotín. Změna názvu a rozšíření územní působnosti se odvíjely od narůstajícího dosahu poskytované pomoci a služeb v posledních letech.
Od roku 1996 poskytuje pelhřimovská Charita odborné sociální poradenství, posléze začíná provozovat také pečovatelskou službu. V roce 1997 se výrazně zapojuje do organizování pomoci pro obyvatele Moravy postižené povodněmi. Několik let pomáhá rodinám v Široké Nivě. Od roku 1998 poskytuje občanské poradenství. V roce 2004 k poskytovaným službám přibyla osobní asistence, na podzim 2008 odlehčovací služby domácí hospicové péče a v roce 2011 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Od 1. 1. 2022 se název organizace změnil na Charitu Pelhřimov. Vypuštění mnohdy již neaktuálních přívlastků a zjednodušení názvů ve stejné době absolvovaly i ostatní lokálně působící Charity v českobudějovické diecézi.

Posláním Charity ČR

je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Konkrétně tak činí formou poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci. V zahraničí pak působí i prostřednictvím rozvojové spolupráce. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení jejich celkového postavení.

Více se o činnosti Charity ČR dočtete zde.

Charita Pelhřimov

Solní 1814, Pelhřimov, 393 01
Tel.: 565 322 539, 565 383 405
diecéze českobudějovická
IČ: 47224541
Působnost: Vysočina