Charitní pečovatelská služba

PS OA

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je pomoci dospělým lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení s činnostmi, které si nezvládnou zaopatřit sami. Lidé, kterých se zdravotní omezení nějak dotýká, většinou dobře vědí, co přesně jim dělá potíže a v čem potřebují pomoc. Pečovatelky dochází do domácností, aby zajistily právě ty činnosti, které člověku působí obtíže a nezvládne je vlastními silami.

CO JSME ZA SLUŽBU – S ČÍM POMÁHÁME

 • Pomáháme člověku se sníženou soběstačností žít v domácím prostředí – aby pro něj odchod do pobytového zařízení nebyl jedinou alternativou.
 • Podporujeme zachování životního stylu a návyků.
 • Pomáháme zabezpečit ty úkony, které by bez pomoci jiné osoby člověk sám nezvládl.
 • Pomáháme s osobní hygienou, se zajištěním chodu domácnosti (úklid, nákupy atd.).
 • Zajišťujeme dovoz, ohřátí a podání oběda.
 • Pomáháme s pohybem doma i venku.
 • Vyzvedáváme léky, dohlížíme na jejich užití.
 • Doprovázíme k lékaři, na poštu, na úřady apod.

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • Lidé téměř vždy umí dopředu odhadnout, kdy a co přesně potřebují zajistit. Proto sjednáváme smlouvu na konkrétní činnosti.
 • Pečovatelská služba není sice služba na zavolání, ale pokud dopředu víme, že nás člověk bude potřebovat, přijedeme dle domluvy od pondělí do pátku v čase 6:00 do 21:00 hodin. Pečovatelskou službu neposkytujeme o víkendech a svátcích.
 • Pečovatelská služba je poskytována dle platného ceníku, viz „Ceník Charitní pečovatelské služby“. Na úhrady je možné využít příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát lidem na péči přispívá. S vyplněním žádosti mohou zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI

 • seniorům, jejichž soběstačnost klesla z důvodu pokročilého věku
 • dospělým od 19 let, kteří kvůli zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby

  Charitní pečovatelskou službu poskytujeme na Pelhřimovsku a Žirovnicku.

JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM

Postup pro podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb Charity Pelhřimov

 • Tiskopis žádosti je k dispozici níže na této stránce (viz dokumenty ke stažení), dále je možné si jej osobně vyzvednout na adrese OCH Pelhřimov u sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
 • Vyplněnou žádost lze podat osobně tamtéž nebo zaslat na adresu OCH Pelhřimov.
 • Pokud budou v podané žádosti chybět údaje nutné pro další postup, budete sociální pracovnicí vyzváni k jejich doplnění.
 • Pokud není žadatel schopen samostatného jednání a podpisu a nemá určeného zástupce, vyžádají si o tom rodinní příslušníci u ošetřujícího lékaře potvrzení.
 • Po doručení bude Vaše žádost zaevidována v pořadníku žadatelů o poskytnutí služby a následně budete kontaktováni sociální pracovnicí, která si s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho bydliště, kde provede sociální šetření.
 • Během tohoto setkání si vzájemně vyměníte informace, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služby:
  • žadatel sdělí sociální pracovnici své potřeby a představy o způsobu pomoci, seznámí ji se svým sociálním prostředím,
  • sociální pracovnice seznámí žadatele s podmínkami a možnostmi poskytování služby, ceníkem za poskytované úkony, obsahem smlouvy i individuálním plánováním a dále poskytne informace o uchovávání a zpracování osobních údajů žadatele.
 • Následovat bude uzavření smlouvy, které je posledním krokem před zahájením samotného poskytování pomoci.

  Po roce přestává být žádost aktuální. Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

KE STAŽENÍ

Pravidla pro poskytování služby

Ceník služby

Žádost o poskytování služby

Postup při podání stížnosti

 

KONTAKT

 

Charitní pečovatelská služba
 pracoviště Pelhřimov

Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

sociální pracovnice: 
Bc. Jana Rumanovská
tel.: 604 222 027
e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS.
tel.: 737 302 003
e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

koordinátor služby:
Matěj Brtna
tel.: 723 946 876
e-mail: koordinator.oa.ps@pelhrimov.charita.cz


vedoucí služby: 
Miroslava Mrázková, DiS.
tel.: 728 752 743
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz 

 

Charitní pečovatelská služba
pracoviště Žirovnice

Žižkova 394, 394 68 Žirovnice

sociální pracovnice: 
Bc. Markéta Přibylová
tel.: 732 258 159
e-mail: soc.prac.zir@pelhrimov.charita.cz


vedoucí služby: 
Miroslava Mrázková, DiS.
tel.: 728 752 743
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz 

Děkujeme za podporu

Činnost Charity Pelhřimov je financována z dotací, grantů, nadačních příspěvků a darů individuálních a firemních dárců. Seznam našich partnerů najdete zde.

Auto pro rozvoz obědů klientům pečovatelské služby bylo pořízeno díky dotaci
z Fondu Vysočiny, programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020.