KLÍČ – Centrum pro rodinu

SAS

NAŠE POSLÁNÍ

Služba KLÍČ – Centrum pro rodinu pomáhá rodinám ke zlepšení fungování rodiny – pomáhá rodině uvědomit si a naplnit potřeby jednotlivých členů rodiny – rodičů i dětí. Posláním služby je, aby se rodičům i dětem společně žilo lépe.

CO JSME ZA SLUŽBU A JAKÁ JE NAŠE KAPACITA

Jsme terénní služba, setkání probíhají převážně v bydlišti rodiny a pracovník je s rodinou v kontaktu dle potřeb a možností rodiny v pracovních dnech, obvykle 7:30–15:00, v případě potřeby i déle. V jednu chvíli jsme schopni se věnovat maximálně jednomu klientovi. V kanceláři je pracovnice možné zastihnout ve dnech úterý a čtvrtek 8.00–9.00 hod., schůzku v jinou dobu je třeba domluvit si předem.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

 • rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi ohroženým vnějšími vlivy (neschopnost zajistit materiální potřeby, nezaměstnanost, onemocnění či postižení, sociální vyloučení, následky živelné katastrofy apod.), které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami
 • rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi ohroženým vnitřními vlivy (rozpad vztahu rodičů, zanedbávání, domácí násilí, týrání, zneužívání), které nejsou schopny řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami
 • těhotným ženám v nesnázích
 • rodičům odloučeným od svých dětí

S ČÍM POMÁHÁME

 • s výchovou a vzděláváním dětí
 • s hospodařením rodiny (rozpočet, dluhy, dávky)
 • s doprovody a telefonáty (úřad, lékař, škola)
 • s hledáním zaměstnání, vhodného bydlení
 • s upevňováním hygienických návyků

CÍLE

 • pomoc se zajištěním nejdůležitějších potřeb rodiny
 • podpora rodičovských kompetencí
 • ochrana práva dítěte, které žije v sociálně znevýhodňujícím prostředí, na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny – prevence odebrání dítěte z rodiny
 • prevence sociálněpatologických jevů – zejména bezdomovectví, domácí násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání
 • zvýšení sociálních kompetencí uživatelů – vedení uživatele k tomu, aby byl schopen předejít vzniku nepříznivé životní situace a samostatně řešit své běžné záležitosti
 • pomoc rodičům se zkontaktováním dítěte v náhradní výchově a jeho návratem
 • pomoc těhotným ženám v sociálněprávní oblasti

  Služba je poskytována BEZPLATNĚ s možností anonymity.

Klíč – Centrum pro rodinu očima jeho uživatelů:

„Překvapila mě nabídka dlouhodobé pomoci, takového provedení těžkou existenční situací. Mrzelo mě, že jsem nevěděla dřív, že něco takového existuje. Dlouhodobě předtím jsem od manžela nedostávala žádné peníze a vůbec jsem nevěděla, kde a jak se poradit.“

KE STAŽENÍ

Pravidla služby KLÍČ.doc

 

KONTAKT

KLÍČ – Centrum pro rodinu

Pražská 127, budova č. 5 (vedle úřadu práce), 393 01 Pelhřimov

tel.: 565 555 321
mobil: 725 136 782 (stačí poslat SMS)
e-mail: klic@pelhrimov.charita.cz
Facebook: KLÍČ – Centrum pro rodinu

Děkujeme za podporu

Činnost Charity Pelhřimov je financována z dotací, grantů, nadačních příspěvků a darů individuálních a firemních dárců. Seznam našich partnerů najdete zde.